ZX Spectrum
Game

Kontrabant 2

Radio Student (Словения),

Авторы: , , ,

Жанр: Текстовые адвентюры


Язык

 • Русский
 • English

Управление

 • Клавиатура(?)

Игроков

 • Один

Доступные версии

Неофициальное издание
Играть!
Оригинальное издание
Играть!

Доступные версии

Неофициальное издание
Играть!
Оригинальное издание
Играть!
 •  Описание (авт.пер.)
 •  Информация
Описание Kontrabant 2 (автоматический перевод)

Страна

1. Kontrabant 2. Световое шоу 3. ZX Spectrum Tracer 4. Музыка

Страна B

1. Podmornica 2. Synti 3. рассеивания 4. Crtač 5. Звук 6. LLIST

Izdaje: RADIO студент Založila: ZOTK Slovenije _ _ ” Produkcija: Программное обеспечение redakcija RS Urednik izdaje: Ciril Kraševec

Tisk: Студия BOSCAROL Ajdovščina Дизайн: Радио студент

Пред вама JE Чемпионат domaća kaseta са programom дза kućni kompjuter ZX Спектр. Дуго SMO čekali па нью …

Upravo zbog тога JE sadržaj bogatiji я svestraniji Nego СТО JE uobičajno KOD takvih izdanja.

На kaseti су najbolja, нама dostu- PNA, djela naših programera. Možda SMO коджи программы previdjeli, али пе нацио- Сом krivicom. Kod izbora програма naletjeli SMO па проблема; gdje я ka- ко tražiti domaće Autore. Jedini доменная Ступни извор Кодзи Нама JE preostao Били су domaći arhivi suradnika SOFTWA- RE redakcije Radia студент.

Redakcija JE била ustanovljena у ožuj- ку 1984 godine я тада SMO počeli са emitiranjem programske opreme предварительно ко radijskih Валова Radia студент.

Svoju djelatnost neprestano širimo я stvaramo mijesto дза новье, sviježe snage па području kompjuterske teh- Найк и информатике.

Nadamo себе да CEMO Тим izdanjem podstaknuti я privući ка suradnji SIRE krugove ljubitelja kompjuterske tehnike.

Программа: KONTRABANT

Автор: Цига Терк Matevž Кметь Djeca у školi себе najvjerojatnije neće ući- ти када су izašli prvi Slovenski programi, Али у nekom smislu тай događaj Nije ništa manje značajan од štampanja prve knjige.

Та kaseta donosi па jugoslovensko trži- STE Нову kvalitetu informacije Koja pred- stavlja наиболее у 21. stoljeće. Donosi komp- juterske Programe Васим domaćim komp- juterima, пе velikim strojevima Кодзи VAM BAS Nisu од Velike koristi. Slijediti CE им Йос druge Kasete, jednom možda я disko- VI Кодзи CE у VAS дом donositi znanje, Закиром bavu я Pomoc.

Medu pripremama PWE domaće Kasete mislili SMO да па programima мора Бити Несто zbilja Naše, Несто СТО JE drugačije од inozemnih програма па Koje сте navik- Нути. Тако Je nastala яйцеклетки Игра. Кад bude- Те putovali ро zemlji sresti Cete mnoštvo Особа я predmeta Koje poznajete из- Prica я povijesti.

Cilj Igre JE donjeti Кучи mikrokompjuter- лыжный кинозал, znači, televiziju, kasetofon я kompjuter. Savjetujem VAM да najprije počnete са Чемпионат DVA. Kompjuter CE treba- ти prekrijumčariti stoje Мало Тезе, али si- gurno VEC Imate iskustva. Нет, ipak_po_slu- šajte savjete Koje VAM daju prijatelji U 19 “; Svalša stvar у igri IMA svoju vaznost I зна enje.

Prijatelj kojeg vodite у zemlju pustolovi- па poznaje око 300 riječi, nažalost, шамо slovenskih. Zbog sličnosti jugoslavenskih jezika mislim да са время neće Бити проблематично ма, naročito Ако znamo да kompjuter УЗИ- ма у obzir тек dvije riječi у rečenici я Чемпионат četiri Слова у riječi.

Cesto CE Бити potrebno од nekog Несто доменная Бити. Для Мозес postiči тако да NPR. sijeki- RU zamľeniš дза Mac са naredbom SEKI- РА MEC (ССГ EKIRA MAC).

л Йос nekoliko riječi о glavnim junacima U avanturi. Для су LiCa из- slovenskih байки я povijesti: Мартин Крпан JE староста slovenskih šver- CERA. U vrijeme Австро-Ugarske Je па ko- bilici krijumčario так из- Trsta U Sloveniju.

Паштет Marlov Je познать ро svojim nježnim ručicama.

Вероника JE била vrlo tražena у srednjem vijeku.

Primož Трубар JE krijumčario prve štampa- пе knjige из- Njemačke Preko Austrije у bačvama дза Кисели kupus.

Мама Ивана Cankara Воли popiti šalicu Kave.

Свечи JE Английским tvornica дза iskre. Под Slivnicom су себе sakupljale vještice Koje ZELE mijenjati metle дза usisivače я KOD тога _začaraju poneki oklop.

CIRA Cara (Абра Кадабра) Мозе imati ВАЗ ню ulogu па ljubljanskim grobljima.

Пуно uspjeha KOD švercanja !!!

Программа: LightShow Автор: Цига Терк Nećete vjerovati, али я VAS kompjuter JE sposoban slušati glazbu, štoviše, pokazati CE VAM svoje utiske. Glazbu Cete Moci од сада я gledati. Birati možete izmedu DVA načina.

Prvi VAM pokazuje relativnu zastupljenost dvanaestih frekvencija у zvučnom spek- Тру. Ако želite uglasiti HiFi komponente Или пак шамо kasetofon kojim upisujete Отзывы участников у kompjuter, možete си pomo- CI тим pogramom.

Drugi način годовых imitira Reflektor Кодзи pulsi- ра шамо у ovisnosti од glasnosti Извора Звука. ZVUK dovedete у kompjuter Preko EAR utićnice.

л како программа funkcionira?

Спектр Мозе prepoznati шамо DVA stanja па EAR utičnici.

Ако себе та DVA stanja brzo izmjenjuju Ради се о visokim tonovima, Ако polagano.

Onda су в Niski tonovi. Программа mijeri vn- ДЖЕМЕ Koje prođe izmedu DVA stanja.

Када sakupi dovoljno uzoraka Или КАД про- vrijeme де odredeno (1/50 сек). Программа analizira СТО JE sakupio. prebroji koliko JE било pojedinačnih frekvencija те IH nacr- та. Uprkos том да JE программа napisan U čistom strojnom Kodu procesor нема BAS Пуно Времена. Ако želite Тадж Или било Кодзи други Минюст программа usavršiti Или prepraviti ро свом ukusu. možete dobiti datoteku strojnog jezika па RS.

Автор VEC priprema usavršeniju verziju програма у koju CE Бити uključenajoš я тропосфере dimenzionalna rotacija predmeta. mož- да я Несто drugo.

Программа: ZX Spectrum ТРЕЙСЕРА Автор: Дарко Вовк Тиски mojih prijatelja ИМА kompjutere спектров тра я Pisu pretežno Основные programve. Uve- Чини slučajeva су ти programeri pocetmci, ЗАТО им programska логика прави проблематично мне, Caki iskusniji programeri ponekad себе ulove у logične zamke. Popravljanje logič- KIH grešaka у doljim programima JE težak я dugotrajan posao, ЗАТО Сэм себе odlučio napraviti программа Кодзи CE им pomoći у Тома poslu. Тако Je nastao ZX Spectrum TRAOER Кодзи Nudi slijedeće: 1. Slijedi logički Ток izvodenja Основные про- грама у cijelini ГПЗ ро djelovima.

 • 2. Отель Обзор sistemskih varijabla са adre- сама, imenima, dužinom я njihovim са- držajem. я 3. Отель Обзор korisnikovih varijabla цифровой области КОГ Или alfanumeričkog TIPA са njihovim sadržajem.
 • 4. Отель Обзор на следующий varijabla са sadr- žajem, limitom, korakom я brojem В самом strukcija.
 • 5. Отель Обзор dimenzija Низова Оба TIPA. 6. Отель Обзор sadržaja pojedinačnih eleme- Ната Низова Оба TIPA.
 • 7. Uvid у korisnikov Экран.

За određivanje područja у kojem želimo slijediti logički Ток izvodenja програма, ТРЕЙСЕРА upotrebljava dvije varijablez СТАРТ я останавливаюсь. Poziv ТРЕЙСЕРА-izvede себе са: RANDOMIZE USR 65122: RUN Poziv možete kombinirati я са свим osta- Нт zapovijedima (GOTO, CONTlNUE …)

Программа: МУЗЫКА МЕНЮ

Автор: Томаш ИСКРА Тадж-программа JE izuzetno efikasan приказ mogućnosti Spectrumovog Звука. Лако JE Spectrumov генератор дза ZVUK Доста плита, moguće JE Век у BASIC-у са jednostavnim ЗВУК zapovijedima postići efekte Koje многи пе би očekivali. Sve skupa JE opremljeno са jednostavnom, али ЗАТО ni- STA lošijom grafičkom opremom Koja JE iskonstruirana skladno са glazbom. Про- грамм JE potpuno nezaštićen СТО VAM omo- gućava перерыва я Отель Обзор програма. Гра- fiku možete ро volji promijeniti я Тадж перспектив- Программа jenjenjen ponovno staviti у потен- угольник са zapoviješću GOTO 3.

Программа: PODMORNICA

Автор: ДРАГАН ВИДИЧ Программа JE primjer СТО себе све Мозе uči- НИТИ са SPECTRUMOVIM BASIC-ом kojeg prevedemo са odgovarajućim prevodnici- ма U strojni KOD. Игра Podmornica Спада у vrstu strateških igara Koje postaju Закиром nimljive КАД себе dosađujemo strijeljanjem invadera я igranjem ostalih аркада igara.

Cilj Igre JE svojom podmornicom uništiti све protivničke lađe. Те NAS neprestano gadaju dubinskim bombama. opasnost од njih ovisna JE од udaljenosti lađe я dubi- пе podmornice. Zapovijedi omogućavaju lansiranje torpeda, Ракета, desante па obližnje naprijateljske lađe, manevriran- Чжэ У свим smijerovima я snabdijevanje U svojoj Bazi. Да све skupa пе би било предыду- себе lagano, ту су Йос я morske Немани ko- JE žderu Vaše я neprijateljske lađe као я Минская Polja pokraj kojih VAM пе prepo- ručujemo prolaziti. ToČna uputstva дза igranje програма nalaze себе у samom programu.

POSEBNO UPUTSTVO: Ако »сте яко oštećeni«, kompjuter CE VAM па ekranu дза trenutak pokazati tajnu Si- FRU. Jedini курорты из- škripca JE ponavljanje ” Те Сифре.

Программа: SYNTI

Автор: Цига Терк Прави muzičar би се над тим programom sažaljivo nasmiješio, али činjenica JE да се tastatura kompjutera Мозе upotrijebiti као klavijatura. Tipke су raspoređene slič- нет као KOD klavira СТО CE Нама pokazati я slika па ekranu.

Программа JE zanimljiv я са samog програмно Ског vidika. Procesor мора djelovati у realnom vremenu, svaka operacija koju iz- Воды Traje točno odveden dijelić Sekunde.

Citanje я dekodiranje tastature, računan- JE potrebnih frekvencija у odnosu па част- tisnutu tipku, я све ostale operacije мора kompjuter obaviti у vremenu од jedne si- nusoide.

Ту JE я uzrok да Nije moguće igrati са frek- vencijama iznad СИГНАЛ 10.

Программа: развеять

Автор: Primož JAKOPIN Янеш KANiĆ Rječnik JE nastao у proljeće 1984. godine.

Иван Kanic га JE izabrao, prenio у komp- juterski обл | K_i uredio (са INES-ом): Primož Jakopin napisao JE (я Йос глинобитными) odgovara- jucu programsku opremu. Kod postavljan- JA rjecnika я KOD njegovog sortiranja (гра- дива JE око 85 K) išlo JE Bez velikih komp- jutera – posao су obavile «Dugę» (Mavri- се). Я како rječnik upotrebljavamo: Кад га nalozimo у memoriju (LOAD “DI- SPEL «ENTER), nađemo себе от должного: 1. traženje pojma 2- k0DK_8nie ро rječniku 3. provjeravanje znanja 4. mijenjanje odredaba 5. crnol / Bijelo 6. край Izbrati možemo тек osnovno traženje (1) Или пак jednog од pomoónih izbora (4 сделать 6); traženje ро rjećniku (2) я provjeravanje znanja (3) Бити се dostupni kasnije. Ако себе odlućimo дза obično traženje, nađemo себе от должного praznim ekranom са kurzorom у gornjem lijevom КУТУ. Kurzor пе TITRA. Une- Симо riječi Ciji prijevod би željeli imati я част- tisnemo ENTER. Ако са naredbom 4 ni- SMO odredili drugačije, pitati CEMO дза Словенский prijevod engleskih riječi. Када tražimo у obratnom smijeru тада možemo sibilante я šumnike dobiti pritiskom па Чаевые ку СИМВОЛ SHjFT я jednu izmedu QWE (ZA CSZ) Или ASD (дза CSZ). Ако JE zahtjevani потен- варенье у rjećniku Onda CEMO dobiti odgova- rajuća značenja у drugom jeziku, inače шамо poruku «тэ besede пе poznam» («тэ riječi пе poznajem »). Када ispitujemo дза Славянский značenja engleskih riječi. про- грамм пе poznaje slovenskih pojmova, Ако NAS zanima СТО znaće Naše riječi па engleskom jeziku, Onda пе poznaje engle- ских riječi. Fliječi moramo napisati pravil- Нет, я Bez razmaka ispred ГПЗ Иза njih. Tražen- JE završimo са redkom у kojem pritisne- мо па tipku ENTER. Сб promijenama odredbi (4) izaberemo други jezik – odred- бу provjerimo tipkom ENTER, nedodirnu- тог ра pustimo са pritiskom па Размак (SPACE).

Zapovijed 5 promjeni тонна pozadine я slo- ва па ekranu у komplemantarnu vrijed- ность. За OCI JE ugodnije Ако upotrebljava- мо svijetla Слова па tamnoj pozadini. ВАЗ нет JE daje prostorija у kojoj radimo, zrač- па я Добро osvjetljena – prije svega мо- Раджу Бити svjetlije površine дза ekranom. Сб naredbom 6 rastajemo себе са programom.

Ако себе predomislimo я željeli bismo нацио- TRAG, Onda си promognemo са RUN.

Программа Кодзи JE sastavljen из- три dijela: BA- SIC, DIO U strojnom jeziku я rijećnik Сэма, nalaže себе са kasetofona približno četiri минут. Ако VAM JE па raspolaganju Михайловича rotračna jedinica (vrijeme nalaganja skrati се па svega Deset sekundi), potrebno JE promijeniti redke 900 я 906 я программа вспять распространения Miti са SAVE »м«; 1; »Развеять« ЛИНИЯ 900: SAVE »м«; »DISmc« КОД 63501, 2035: SAVE »м«; 1; »-Сло« КОД 30001, 30230 Dopunjavanje програма Чжэ У Toku (2.3), krajem jeseni немного CE možda па raspolagan- дзю я opširnija verzija rječnika (3000 engle- ских я 6000 slovenskih riječi) па kompju- Теру Sinclair QL.

Программа: CRTAČ – verzija 1 Автор: АНДРЕЙ vIHTELIČ Программа JE namijenjen brzom я jednostav- ном crtanju atraktivnih slika. Кад га sni- Клещ vidjet Cete usred bijelog ekrana ма- лу crnu toćku koju možete pomicati slije- DECIM komandama: ж / х goreldolje а / д lijevo / desno Q, E, Z, C, PO dijagonalama.

Ако istovremeno držite я шапки-shitt, toč- ка CE себе pomicati vrlo споро. U donjem ди- jelu ekrana primjetiti Cete četiri kontrol- па Polja дза slijedeće zapovijedi: v gumica дза brisanje б automatsko izvršenje участок instruk- cije па kraju linije н над м Дупла debljina linije Ако JE boja kontrolnih Polja CRNA, Onda су Gornje trvrdnje istinite, Ако су kontrol- Na Polja Зелена, Onda су negirane. Koman- де дза različite funkcije у programu су: с участок К Круг Zadnja участок koordinata JE srediste, tre- nutaćna Udaljenost kurzora JE radijus.

л ..linija izmedu prijašnjeg сюжет-я kurzora р .pravokutnik (Linija znači dijagonale) Kod pravokutnika mozemo mijenjati Нагиб osnovice:  smijeru kazaljke па Сату  obratnom smijeru kazaljke па Сату Gornje navedene funkcije Могу себе izvo- Diti U Tri TIPA Crta. Нови наконечник crte definira- Мо slijedećim postupkom. Najprije priti- snemo tipku дза promjenu TIPA, zatim odredimo я Broj TIPA. На Исти način mijen- Jamo я чаевые popunjavanja linije crnila я пара- Пира, я osnovne podloge.

т наконечник linije (1-3) у наконечник popunjavanja (1-5) у boja osnovnog papira (0-7) л boja atributa (0-7) Тадж postupak koristimo шамо Ако želimo promjeniti VEC definiran наконечник. Spomenuto područje možemo popuniti jednim од Де- finiranih uzorka са komande: F popuni područje definiranim uzor- ком. Htio БиГ napomenuti да JE algoritam popunjavanja slijedeći: U vertikalnom smi- Jeru trenutačne koordinate Vrsi себе popun- javanje у horizontalnom smijeru од najni- že сделать najviše točke. Для znaci да CE себе потен- dručje popuniti у visini slobodne vertikal- пе koordinate я да CE себе rasprostirati па OBJE strane сделать granice. Možda izgleda komplicirano Или nespretno, али Нама omo- gućava popunjenost jednog područja са тиски uzoraka я к jedino тако да kurzor я njegovu točku (izbrisanu Или пе) postavimo па Право mijesto. Budući да JE brisanje потен- punjenog područja moguće izvesti шамо gumicom, vrlo JE korisna slijedeća instruk- cija: H / spremi / vrati sliku Zbog samog bojanja годовых JE vrlo korisna Mreža atributa koju dobijemo instrikcijom: G Mreža atributa Йос nekoliko drugih instrukcija: J / – сохранения / загрузки (па kasetu) V izbriše Экран = старт (: Копия) Sliku kreiranu са programom CRTAC (Ri- сар) možete upotrijebiti било gdje у Васим programima, naložite JE са НАГРУЗКИ »» SCREEN $ НАГРУЗКИ «« ЭКРАН $, Tj. время да naložite шамо druge kodove са НАГРУЗКИ ЭКРАН $. Kod upotrebe zapovijedi »J« Или »-« možemo pritisnuti ПЕРЕРЫВ. U про- грамм себе vratite са GOTO 9.

Программа: ЗВУК

Автор: ДИН MOZETIČ Программа omogućava snimanje Звука SPECTRUMOVOG »EAR« ulaza у па- riju я prikazivanje snimljenih dijelova предварительно ко ugradenog zvučnika Или »MIC« izlaza я pojačala (и Том primjeru JE bolja kvalite- та Звука). На kaseti са Koje učitavamo мо- Земо imati било СТО: glazbu, Говор, neobič- пе zvukove Или Несто drugo СТО Нама себе CI- п zanimljivo, kasetofon я СПЕКТР годовых povezujemo па Исти način Као Kod čitanja програма.

Ulazni snimci (па kaseti) Нека Буду dovolj- нет glasni я Bez šumova, СТО CE Бити sniml- Jeno prepušteno JE vašoj Masti. Программа нуди mogućnost да ZVUK из- memorije sni- ми па drugu kasetu у SPECTRUMOVOM КОД formatu (digitalno), zajedno са krat- ким programom дза emitiranje. Для znači DA možete тако pripremljen ZVUK uključiti у Vaše Programe Кодзи па Тадж način Могу go- voriti, pjevati. igrati па klavir … KOD тога JE jedino ogranićenje količina slobodne memorije у Горния 32 К. Kvaliteta воспроизведена dukcije Nije BAS ро Привет-Fi standardima, али JE iznenađujuće Добра, Ако uzmemo у полу- Зир да СПЕКТР нема п jednog AD Кон- vertera я ЗАТО су SVI uzorci KOD digitalizi- ranja тек ро 1 бит. Na kvalitetu možemo osjetno utjecati са promjenom brzine УЗИ- Маня uzorka koju možemo са naredbom »В

Программа: LLIST 642

Автор: Цига Терк Тадж-программа JE namijenjen vlasnicima ZX PRINTERA. Ако Imate Тадж Мали neugledan uređajćić sigurno zavidite оним Кодзи си мо- гу priuštiti neke вече printere. Njihovi лицен- stinzi су pregledni я nakon dužeg vreme- па čovjek себе у njima Мозе я snaći.

Программа LLIST VAM omogućava: – Ispisivanje програма па 32, 42 Или 64 stupca; – Ispisivanje svake rečenice у Нови redak; – Poudaranje FOR-СЛЕДУЮЩЕЙ petlja я LF reče- MCA; – Ispuštanje redaka от должного REM rečenica-, ма я SL.

Sve CE VAM Бити jasnije када Cete naložiti DEMO.Uskoro CE Бити pripremljena я verzi- JA дза vlasnike većih PRINTERA (EPSON, судорожных KOSHA, …) Koja CE uzimati у obzir я dodat- пе mogućnosti СТО IH ню ти printeri. Сэм strojní KOD програма naložite са: CLEAR, 53000 LOAD “” CODE REANDOMIZE USR 53000: КОПИЯ 800.

Razmnožavanje я presnimavanje Nije dozvoljeno.

Avtorska Prava су zaštitena.

За financijsku podršku zahvaljujemo radnim органи-

nizacijama:

Краткая информация о Kontrabant 2

Играйте в Kontrabant 2 без эмуляторов прямо на сайте. Это текстовый квест, который создали Ziga Turk, Matevz Kmet, Saso Jankovic и Jani Kovacic, был издан компанией Radio Student в 1984 году в Словении.

Не запускается или глючит игра, или не можете пройти? Спросите в комментариях.

Subscribe
Уведомлять об
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments

Сохранённые игры[X]

  

Справка[X]

Помощь уже в пути!

 • x1
 • x2
 • x3

Кликни в окно эмулятора, чтобы управлять!
<<<<

Не забывайте периодически сохранять игровой прогресс на сервере (клавишей F8), чтобы уверенно продвигаться вперёд!

Если вы гость на сайте, то прогресс будет сохранён только в памяти браузера и потеряется при закрытии. Чтобы этого не произошло - просто войдите в свой профиль.

Для загрузки сохранённой игры жмите F3 или откройте меню "Диск" кнопкой на правой панели.

Если игра не запускается, или у вас есть вопросы по игре - задайте их ниже.

Поделиться
Close
0
Would love your thoughts, please comment.x