ZX Spectrum
Game

Imperator

Victory Computing (Польша),

Автор неизвестен

Жанр: Стратегические игры


Язык

 • Русский
 • English

Управление

 • Интерфейс 2(?)
 • Кемпстон джойстик(?)
 • Клавиатура(?)

Игроков

 • Один

Доступные версии

Неофициальное издание
Играть!

Доступные версии

Неофициальное издание
Играть!
 •  Описание (авт.пер.)
 •  Информация
Описание Imperator (автоматический перевод)

Это описание сейчас только на польском языке, мне жаль ленивый человек …

Если вы хотите, чтобы я, чтобы перевести его на английский язык, писать письма по электронной почте:    janusz@rexio.uci.agh.edu.pl (Этот адрес остается в силе в 1996 году, так что не стесняйтесь и пишите мне …)

                        “ИМПЕРАТОР” опись игры дла ZX Spectrum                          Основана на типа РИСК игры                                                 Автор Яцек Януш – janusz@rexio.uci.agh.edu.pl

               GRE można obsługiwać Przy pomocy joysticka typu СИНКЛЕР ПРАВО Ораз СИНКЛЕР ЛЕВЫЙ (tylko strzał) смазочной klawiszy 6,7,8,9,0,5 (6 – Lewo, 7 – Prawo, 8 – DOL, 9 – Гура, 0 – strzal, 5 – strzał). 0 oznacza strzal DLA aktualnego gracza, 5 oznacza strzał DLA przeciwnika ж czasie Walki смазочной przeglądanie мапы Przy zawieraniu paktów. Możliwe шутка TEZ wykorzystanie joysticka KEMPSTON, wówczas również pozostaje klawisz 5 яко strzał DLA przeciwnika.

               На początku игры pojawi się wybór typu joysticka, należy wówczas się zdecydować па Дана opcję. Następnie pojawi się Экран г 3 napisami:

                    1. Cały ŚWIAT                     2. Н. А. ROZKAZ                     3. ЯК NAJWIĘCEJ

               SA в opcje wyboru Trzech różnych Gier, opartych па typowym IMPERATORZE. Najprostszą я podstawową шутка гра Н.А. ROZKAZ, która obecnie będzie opisana. Różnice pomiędzy TA innymi zostaną wypisane па końcu opisu.

               Załóżmy więc, że naciśnięto klawisz 2, czyli wybrano GRE Н.А. ROZKAZ. Wówczas па ekranie pojawią się kolejne napisy:

                    2. LICZBA GRACZY 3

                    3. ЭНЕРГИЯ АРМИИ NIE                     4. OGRANICZENIE RUCHU NIE

                    С. ROZPOCZĘCIE СЕР

               Naciskając klawisz 2 można zmienić liczbę graczy (од 2 сделать 5). Naciskając 3 я 4 zmienia się pewne opcje, о których będzie МДЖ później. Powiedzmy, że ние naciskamy Ани 3, Ани 4. Naciskając S spowoduje się, że гра rozpocznie się. Na początku należy podać imiona graczy, którym odpowiadać Беда ZNAKI Graficzne (Иконы). По podaniu imion rozpoczyna się właściwa гра Н.А. ROZKAZ.

               Zasady тедж игры SA następujące:                Ogólnie chodzi о к, абы zrealizować swoje рамках празднования. Кто- pierwszy zdobędzie рамках празднования, десять wygrywa. Cele ние SA znane przeciwnikom!

               На początku компутер losuje każdemu uczestnikowi państwa, które będzie десять uczestnik posiadać. Jeśli podział 42 państw па uczestników шутка nierówny, чтобы Komputer dodaje specjalne Karty – jokery, które się później przydadzą. Każdy uczestnik ма swoją ikonę, która идти odróżnia од innych.

               Następnie uczestnicy losują swoje рамках празднования, które muszą zrealizować я rozmieszczają swoje Арми ж państwach. Można rozmieścić ж państwie од 1 сделать 4 Армии па początku (потеме, W trakcie Gry, można rozmieścić сделать 999 Armii ж Jednym państwie). На пособие по безработице ekranu widać licznik Армии, które jeszcze pozostały сделать rozmieszczenia. Naciskanie joysticka (смазочной klawiszy) ж Lewo смазочной Prawo powoduje przemieszczanie się ро kolejnych państwach danego gracza. Jeśli жуза się przejdzie ро wszystkich państwach па danym ekranie, następuje zmiana ekranu. SA 4 ekrany, па których шутка narysowana карте świata:                Экран 1 – Ameryka Północna, Europa.

               Экран 2 – Europa, Azja.

               Экран 3 – Ameryka Południowa, Afryka.

               Экран 4 – Afryka, Австралия.

               Ekrany zachodzą częściowo па siebie.

                    1 —>2 —>3 —>4 —

                    ^ |                     | |

                    Рысь. 1. Kolejność przechodzenia ро ekranach,                    jeśli джойстик (klawisz) шутка ustawiony ж Prawo                             (Jeśli ж Lewo, чтобы odwrotnie).

               Rozmieszczenie Армии dokonuje się przez naciśnięcie joysticka (klawisza) ж Гор, pobranie Армии przez naciśnięcie joysticka (klawisza) ж Дол. Zakończenie rozmieszczania wstępnego uzyskuje się przez naciśnięcie strzału, эль tylko wtedy, гды licznik = 0!

               GDY жуза wszyscy gracze rozmieszczą swoje Арми, następuje kolejne wyświetlanie celów, które wylosowali, бо trzeba JE przecież znać! Wówczas чел ogląda tylko Jeden Грач, pozostali ж тым czasie muszą się odwrócić, ponieważ ние wolno znać celów przeciwnika!

               По тым przechodzi się сделать właściwej игры, która DLA każdego gracza składa Sie г 3 etapów: Walki, PRZEMIESZCZANIA я ROZMIESZCZANIA.

                                      1. WALKA.

               Walka шутка jedyną możliwościa, абы zdobywać рамках празднования. Poprzez Walke zdobywa się państwa, następnie kontynenty.

               W grze planszowej walka polegała па тым, że atakujący я broniący rzucali kośćmi делать игры, następnie porównywano uporządkowane kości IW zależności од Tego, która kość była większa, odejmowano Арми odpowiedniemu graczowi.

               На przykład:                Грач rzucił 5, 3, 4. Грач B rzucił 6, 1, 4.

               Porządkujemy kości:                : 5, 4, 3.

               B: 6, 4, 1.

               Porównujemy:                5<6 - Арми Трэйси,                4 = 4 - nikt ние Трейси - Remis,                3>1 – Арми Трэйси B,                czyli A I B stracili Po jednej Армии.

               Rzucano maksymalnie 3 kośćmi.

               Jeśli atakujący MIAL ж danym państwie więcej Низ 3 Арми, чтобы rzucał TEZ 3 kośćmi. Jeśli MIAL 3 смазочной mniej Армии, чтобы rzucał о jedną kością mniej, Низ MIAL Армии. Jeśli MIAL jedną Арми, чтобы NIE mógł atakować.

               На przykład:                Ма 5 Армии – rzuca 3 kośćmi,                Ма 4 Арми – rzuca 3 kośćmi,                Ма 3 Арми – rzuca 2 kośćmi,                Ма 2 Арми – rzuca 1 kością,                Ма 1 Арми – ние Мозе atakować!

               Broniący rzucał tyloma kośćmi, Иль MIAL Армии (эль ние więcej, Низ 3!) – Czyli atakujący MIAL często mniejsze szanse.

               На przykład:                Ма 2 Арми.

               B ма 5 Армии.

               Atakuje, czyli rzuca 1 kością (о jedną mniej, Низ ма Армии).

               В Broni się, czyli rzuca 3 kośćmi (pomimo, że ма 5 Армии, чтобы ograniczenie wynosi 3).

               Rzucił 5.

               В rzucił 2, 6, 4.

               Porządkujemy:                : 5.

               B: 6, 4, 2.

               Porównujemy największą kość од B г jedyną kością:                6>5, czyli A przegrał!

               Jeśli któryś Грач przegrał państwo, до десяти, który wygrał, przechodził сделать jego państwa г wszystkimi armiami oprócz jednej, którą zostawiał ж poprzednim państwie. Walke można było przerwać ж trakcie смазочной atakować г innego państwa, смазочной atakować Inne państwo. Nie było ograniczeń сделать ilości я miejsca ходить.

               Wszystko шутить zaprogramowane ж komputerze.

               Jeśli chcesz zaatakować któreś państwo, чтобы najeżdżasz strzałką па swoją ikonę ж twoim państwie, г którego atakujesz, naciskasz strzał – wówczas па Dole powinna pojawić Sie Литера “А” г Twoja Ikona. Następnie najeżdżasz па ikonę przeciwnika ж danym państwie, które atakujesz я znowu naciskasz strzał. Powinna pojawić się литера «О» я Ikona broniącego się. (Jeśli chcesz przechodzić па Inne ekrany, чтобы trzymasz kierunek я naciskasz strzał -. Пр г Europy chcesz ISC делать ekranu г Ameryką Południowa -. Trzymaj джойстик (klawisz) ж Дол я naciśnij strzał) По тым jesteś жуза gotowy сделать Walki. Możesz oczywiście ние atakować tutaj я ISC gdzie indziej walczyć, эль załóżmy, że będziesz ту atakować – strzałka Муси być wówczas па ikonie przeciwnika.

               Zauważmy, że Twoja Ikona МИГА. Oznacza чтобы, że ти musisz rzucać kośćmi. Polega ро просту па тым, ABYS nacisnął strzał. Од Tego, ж Jakim momencie naciśniesz, zależy wylosowanie kości. По naciśnięciu strzału МАГИ Ikona przeciwnika. Teraz на Муси rzucić kośćmi. Polega к па тым, że Муси nacisnąć klawisz ‘5’. По тым компутер Сэм porówna я odejmie Арми.

               На пособие по безработице, obok napisów ”, ‘B’, pojawią się cyfry. Oznaczają один, Иль Армии straciłeś ти я Twój przeciwnik ж TEJ walce.

               На przykład:                0 – ти NIC ние straciłeś,                B 2 – przeciwnik stracił 2 Арми.

               W тым momencie możesz dalej atakować (widać, że Twoja Ikona znowu МИГА) – wystarczy nacisnąć strzał, итд. Możesz TEZ przerwać Walke я пр. atakować г innego kraju. Najeżdżasz ж тым CEĻU strzałką па swoje шнур д państwo, strzał, następnie па państwo przeciwnika, strzał, итд …

               Uwaga: można atakować tylko г państw sąsiadujących г danym państwem przeciwnika! (Czasami nawet Ту некоммерческого характера można stoczyć Walki, пр. Pomimo że Судан graniczy г Europa Południowa, чтобы ние można między tymi państwami walczyć.)                Jeśli zdobędziesz Cały Континент я utrzymasz идти przez Кала kolejkę, чтобы dostajesz dodatkowe Арми ж nagrodę. Najwięcej шутка Армии дза Azję, najmniej дза Australie:                     Azja 14 Армии,                     EUROPA 10 Армии,                     AFRYKA 8 Армии,                     AMERYKA Północna 6 Армии,                     AMERYKA Południowa … 4 Арми,                     АВСТРАЛИЯ 2 Арми.

               Liczbę kości, którymi maksymalnie możesz rzucać, można ту zmienić (ж grze planszowej былы ustalone па 3). Tutaj па początku TEZ шутка так- ustalone, эль możesz zmienić для AZ сделать 9 kości – czyli Армии jednocześnie biorących udział ж walce. Należy najechać strzałką па sztylet, widoczny па скупо ekranu obok cyfry 3, nacisnąć strzał, następnie joystickiem (klawiszami) ж Гор смазочной DOL ustawić odpowiednią liczbę kości. Strzałem kończysz ustawianie.

               Inne możliwości:                Można najechać strzałką па znaczek я – Informacja. По naciśnięciu strzału pojawi się Informacja о posiadanych kontynentach, liczbie zdobytych państw, punktów, także о kartach, Jakie posiadasz (о тым później). GDY naciśniesz джойстик (klawisz) ж Lewo, чтобы wyświetlą Sie Informacje уплотнительное armiach дза utrzumanie Донич kontynentów, в także уплотнительное armiach дза określoną kombinację картинга (литр – до ТЭЦ zostanie później wyjaśnione). GDY naciśnie się natomiast джойстик (klawisz) ж Prawo, чтобы pojawi Sie Twój чел (г Тымь ostrożnie, абы Inni ние zobaczyli!). Strzałem wychodzisz г Informacji.

               Istnieją jeszcze TZW. pakty. Otóż ​​można zawierać pakty г przeciwnikiem między danymi kontynentami.

               На przykład:                Ty MASZ Европе, przeciwnik ма Afrykę я ние chcecie się atakować па granicy Europa – Afryka. Wówczas zawierasz Pakt г NIM я ние atakujecie Sie па granicy Europa – Afryka – można wówczas zbędne Арми przenieść ж шнур д miejsca.

               Пакт możesz zerwać, эль przez dwie następne kolejki ние wolno CI jeszcze atakować. Zawarcie paktu г Jednym przeciwnikiem ние chroni Cie przed atakiem innego gracza смазочной atakiem Tego przeciwnika г innej Strony!

               Абы zawrzeć Pakt, najeżdżasz па literę P, strzał. Pojawia się TEKST paktu. Poniżej SA Informacje о paktach, które жуза posiadasz (жак widać, można zawrzeć макс 2 pakty). Rozświetlone шутка imię przeciwnika, г którym można zawrzeć Pakt. Joystickiem (klawiszem) ж Lewo смазочной Prawo wybierasz odpowiednie imię я naciskasz strzał. Wówczas rozświetlone zostaje słowo “ZAWIERAM”. (Joystickiem (klawiszem) ж Lewo смазочной Prawo możesz идти zmienić ‘ZRYWAM’ NA – jeśli chcesz zerwać zawarty wcześniej Pakt) Naciskasz strzał, wówczas podświetlona шутка nazwa twojego kontynentu. Znanym жуза sposobem wybierasz właściwą nazwę, strzał, następnie wybierasz nazwę kontynentu przeciwnika, strzał. Wówczas pojawiają się 3 Иконы. Од lewej: Ikona pozwala “Z-Река” па zawarcie paktu, Ikona ние pozwala “Z-Реке skreśloną” па zawarcie paktu, Ikona ‘г карте “pozwala przeciwnikowi па obejrzenie мапы przed decyzją ((jeśli пр się pomyliłeś смазочной przeciwnik się ние zgodził.) przeglądanie: “5” смазочной джойстик klawisz СИНКЛЕР ЛЕВЫЙ, zakończenie strzałem). Jeśli najedziesz strzałką па Дана ikonę я naciśniesz strzał, чтобы odpowiednia Akcja zostanie podjęta.                Jeśli жуза ние chcesz atakować, чтобы najeżdżasz па K (koniec) я naciskasz strzał.

                              2. PRZEMIESZCZANIE АРМИИ.

               W тым etapie możesz przemieścić Арми przez maksymalnie 12 Granic (Nie musisz wszystkich wykorzystać), я к ж десять sposób, З. пр. 1 Арми przez 12 Granic, 2 Арми przez 6 Granic, 3 Арми przez 4 granice, и.т.п.., Czyli łączna сума “armio-Granic” Nie Мозе być większa од 12!

               W тым CEĻU najeżdżasz strzałką па państwo, г którego przemieszczasz, strzał, następnie па państwo, сделать którego przemieszczasz, strzał. Wtedy joystickiem (klawiszem) ж Гор przemieszczasz, ж DOL cofasz. Strzałem kończysz.

               Арми możesz przemieszczać jedynie przez państwa, które SA Twoje.

               На przykład:

               А, В, С – Twoje panstwa                                 | | | |                | A | B | C |                | | | |                | ___ | |

                Рысь. 2. Z ” możesz przemieścić сделать ‘B’ (2 granice).

                Ale tutaj inaczej:                 А, С – Twoje panstwa B – panstwo przeciwnika                                 | | | |                | A | B | C |                | | | |                | ___ | |

                Рысь. 3. Z ” ние możesz przemieścić сделать ‘C’,                      бо па drodze шутка państwo przeciwnika.

               W тым etapie także możesz zobaczyć Informacje я zawrzeć Pakt.

               Koniec etapu – K.

                              3. ROZMIESZCZENIE АРМИИ.

               W тым etapie rozmieszczasz Арми, które dostajesz дза utrzymanie kontynentu (jednego смазочной więcej) przez kolejkę смазочной дза чтобы, że wcale ние walczyłeś ж etapie WALKA (2 Арми), смазочной TEZ możesz wymienić Karty па Арми.

               Sytuacja wygląda następująco:                Możesz zrezygnować г Walki я wówczas ж etapie ROZMIESZCZENIE Армии dostajesz 2 Арми, które można dowolnie rozlokować – эль дза чтобы ние dostajesz Karty г Литера! Jeśli walczysz я zdobędziesz przynajmniej jedno państwo, чтобы Masz możliwość otrzymania kartki г Литера я nazwą państwa (losową). SA Trzy rodzaje Картек: A, J, П. Możesz те kartki zbierać я odpowiednią kombinację картинг wymienić па Арми:                     AAAAA – 20 Армии,                       ППС – 10 Армии,                       AAA – 8 Армии,                       APJ – 6 Армии,                       JJJ – 4 Арми.

               Для Wszystko шутку także opisanie ж Informacji, którą możesz zobaczyć. Джокер pozwala па zastąpienie dowolnej Karty. Jeśli posiadasz państwo, które było па kartce, Яка dostałeś, чтобы automatycznie Komputer dodaje CI ТАМ 2 Арми.

               Weźmy przykład:                По przejściu сделать ROZMIESZCZENIA компутер wypisał CI па скупо:                     FLORYDA                     P                со oznacza, że ​​wylosowałeś kartkę г Литера P я państwem FLORYDA. Załóżmy, że miałeś к państwo, więc Teraz MASZ ж NIM о 2 Арми więcej. Patrzysz па Informacje я widzisz Н.П., że MASZ Takie Karty.:

                    JOKER

                    BRAZYLIA J                     FLORYDA P

               Czyli możesz (эль ние musisz!) Wymienić powyższe Karty tylko па kombinację APJ, gdzie zastąpisz jokerem (jeśli ж oknie “Karty ‘SA znaczki strzałek, чтобы znaczy, że MASZ więcej картинга я абы JE zobaczyć, musisz naciskać джойстика (klawisze) ш Гор смазочной DOL). Wychodzisz г Informacji. Teraz wymieniasz Karty. Nie ма znaczenia, Яка шутка kolejność literek. Załóżmy, Ze najpierw chcesz ЦАП П. Najeżdżasz Na literę P, strzał. Widzisz, że компутер wydrukował П. Następnie chcesz J. Najeżdżasz па J, strzał. Teraz trzeba wymienić jokera па А. Najeżdżasz па? (Oznacza jokera), naciskasz strzał, Teraz najeżdżasz па literę, па którą chcesz wymienić jokera (ж naszym przypadku A), strzał. Masz Teraz wypisane PJA. Gdybyś się pomylił, чтобы wystarczy najechać па ikonę “strzałka ж Lewo” я nacisnąć strzał, со spowoduje skasowanie ostatniej litery. Wymianę kończysz najeżdżając па ikonę “Enter”, strzał. W тым momencie widać, że licznik zwiększył się о 6 Армии (APJ = 6 Армии). Арми można rozmieszczać ж dowolnych państwach (byleby należały сделать Ciebie). Najeżdżasz па państwo, strzał. Wówczas joystickiem (klawiszem) ж Гор – rozmieszczasz, ж Дол – pobierasz. Strzałem kończysz. Jeli rozmieściłeś wszystkie Арми, чтобы najeżdżasz па K. Шутка в równocześnie koniec twojej kolejki.

               Jeszcze Sprawa dotycząca celów. Jeśli MASZ чел, który polega па zniszczeniu swoich Армии смазочной Армии przeciwnika, którego некоммерческого характера ма па planszy, чтобы musisz realizować Inny КВЖД – zawsze шутка wtedy alternatywa, TZN. DWA рамках празднования rozdzielone słowem “LUB”, пр .:

                                    ZNISZCZYĆ ***

                                         LUB                                   ZDOBYĆ 26 KRAJÓW

               Jeśli jesteś чтобы _MUSISZ_ zdobyć 26 krajów, Абы skończyć!

          

               Шутка в опись podstawowej Gry. У wersji komputerowej dodana została jeszcze Энергия Армии, со powoduje, że гра staje się mniej losowa. Można Grac г Энергия смазочной Bez. Арми Maja Energie од 1 сделать 20 (па początku 10). Im mniejsza Энергия, тым gorzej Арми walczą (można ич więcej stracić ж czasie bitew). Арми tracą Energie ж walce (tylko мозоль Армии Трэйси Energie, Иль walczy), także Przy zwycięskim przejściu сделать państwa akurat zdobytego (ТУ wszystke Арми tracą pewną Energie па транспорт).

               Istnieje opcja стручок nazwą “OGRANICZENIE RUCHU”. Jeśli шутка Оны włączona, чтобы powoduje, Ze Арми, które Maja Energie 1 (minimalną), некоммерческого характера MOGA walczyć.

               Энергия rośnie о 1 со Kazda kolejkę.

               W czasie Walki oprócz straconych Армии шутка wtedy TEZ wyświetlana aktualna Энергия Армии (ж państwie wszystkie Арми Maja TA Сама Energie!), Па przykład:                10 1 – atakujący ма aktualną Energie 10 я stracił 1 Арми,                B 7 3 – obrona ма aktualną Energie 7 я straciła 3 3 Арми.

               О energii przeciwnika można się dowiedzieć, jadąc strzałką па jego ikonę я naciskając strzał.

               Энергия Армии Мозе być wybrana мы wszystkich Trzech rodzajach игры.

               Jak zostało па początku wspomniane, opisana była гра Н.А. ROZKAZ. Teraz zostaną podane różnice między НИА dwoma pozostałymi.

               Гра Cały ŚWIAT polega па тым, że ние ма celów losowych, wygrywa десять, Kto zdobędzie Cały Свят. Tutaj liczba Армии дза utrzymanie kontynentu rośnie ж postępie arytmetycznym, пр. MASZ Европе, ро 1. kolejce dostajesz 10 Армии, эль жуза PO 2. dostajesz 20 Армии, ро 3. – 30 Армии ITD. – Але będziesz otrzymywać те Арми tylko wtedy, гды Cały Каталог польских utrzymasz даный Континент!

               Гра ЯК NAJWIĘCEJ polega па тым, że również ние ма celów losowych, гра toczy się przez określoną liczbę kolejek я па końcu компутер zlicza КТО zdobył najwięcej punktów. Punkty liczą się дза: państwa (ро 1 punkcie), kontynenty (мозоль punktów, Иль Армии дза даный Континент) я dodatkowe рамках празднования, które możesz sobie wybrać ж opcjach. Шутка с група kilku (DOSC trudnych) celów dostępnych DLA każdego gracza. Każdy г uczestników игры Мозе próbować JE zdobyć IW десять sposób polepszyć bilans punktowy.

Краткая информация о Imperator

Игра Imperator запускается прямо на сайте. Стратегия, которую подарил миру неизвестный автор, была опубликована компанией Victory Computing в 1990 году в Польше.

Не запускается или глючит игра, или не можете пройти? Спросите в комментариях.

Subscribe
Уведомлять об
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments

Сохранённые игры[X]

  

Справка[X]

Помощь уже в пути!

 • x1
 • x2
 • x3

Кликни в окно эмулятора, чтобы управлять!
<<<<

Не забывайте периодически сохранять игровой прогресс на сервере (клавишей F8), чтобы уверенно продвигаться вперёд!

Если вы гость на сайте, то прогресс будет сохранён только в памяти браузера и потеряется при закрытии. Чтобы этого не произошло - просто войдите в свой профиль.

Для загрузки сохранённой игры жмите F3 или откройте меню "Диск" кнопкой на правой панели.

Если игра не запускается, или у вас есть вопросы по игре - задайте их ниже.

Поделиться
Close
0
Would love your thoughts, please comment.x