ZX Spectrum
Game

Prometheus

Proxima Software (Чехия),

Авторы: ,

Жанр: Программирование: Asm


Доступные версии

 Неофициальное издание
Играть!
 Неофициальное издание
Играть!

Язык

 • Русский
 • English

Управление

 • Клавиатура(?)

Игроков

 • Один
 • Описание (авт.пер.)
 • Описание (авт.пер.)
 • Информация

Прометей

                Парень í С I сист é м ПРОМ Э. Теус

                   И. Trocha sebechvály aneb odkud к přišlo

     PRI Псани programů v assembleru па Spectru člověk brzy narazí па проблема velikosti paměti – сделать paměti SE Муси vejít ассемблера, zdrojový текст, přeložený KOD pokud možno nějaký prostředek про ladění. Nabízejí себе Две řešení, бутон си koupit Neco většího нез JE Спектр – Тото řešení má Малы zádrhel, chce к peníze – Небо získat програмы, které с Тимом malým množstvím paměti, které JE к dispozici, zacházejí úsporně. Nápady яко jsou kompilace Primo г pásku jsou silně kostrbaté про крышку nevlastnící Ани disketovou jednotku Ани Микродиск prakticky nepoužitelné.

     Rozhlédne-ли себе: Пользователи kolem Себе па nabídku assemblerů в ladících prostředků zjistí následující Fakta:

     GENS – nejstarší в nejrozšířenější ассемблере, zdrojový текст JE uložen             Яко textový soubor, Помер межи délkou zdrojového textu пред-             kladu JE аси 8: 1, snad nejhorší редактор, který си lze vymyslet,             Сборщик JE Dlouhý přibližně 8,5 КБ, překládá poměrně rychle,             silně obtěžující JE neustálá otázka “Размер стола: ‘, KDE, вносящего             citní hodnota obvykle nestačí РО hlášení “Нет табличного пространства” JE             nutno kompilaci opakovat с větší tabulkou, возьмите dotaz “Вариант:”             PRI každé kompilaci práci zbytečně zdržuje, программа JE reloko-             vatelný, Потому Jeho hodnotu velmi zvyšuje, к programu existuje             следить Монс – bohužel práce с NIM není pohodlná про uživatele             nepoužívající гекса soustavu, Ани služby, které монитор posky-             tuje už nejsou па úrovni Доби, монитор JE Dlouhý 5 KB JE повторно             lokovatelný

     Rozšířené verze GENSu           – GENS3E (Lamač) – vylepšená verze programu GENS, obsahuje Full             Automatickou Screen редактора tabelací 42 znaky па Радек,             Программа JE 12 KB Dlouhý zachoval си relokovatelnost

          – Adámkovo rozšíření – podobně яко GENS3E má Полный редактор Screen             с automatickou tabelací, па řádku JE 64 znaků (horší čitel-             ность), программа už není relokovatelný

          – MASM (MACROS, ASSEMBLER 90) – у tohoto programu по себе DALO потен-             lemizovat, jestli JE Нево není од programu GENS odvozen, Ма с             NIM však Велке množství shodných prvků (bohužel я špatných),             délka programu JE 11 KB, není relokovatelný, má Full Screen             Редактора automatickou tabelací, зна ‘neznámé instrukce “, М.             křížové ссылки, celkově lze RICI, že к není žádná revoluce,             Текст zdrojový JE uložen stejně neefektivně яко у programu GENS

     OCP ассемблера – программа JE nerelokovatelný, zdrojový текст zabírá více             Миста нез stejný у programu GENS, před kompilací JE nutno             zadávat delší posloupnost parametrů, má Полный редактор Screen,             chyby па Роздол од programu GENS (я modifikací) nevypisuje             čísly (TZN. Mit ро ruce tabulku) эль Примо slovy (práce JE             pohodlnější)

     Лазерная Genius Ассемблер – программа JE relokovatelný, má délku kolem             20 Кб (ы lopatou па Комара), про svou délku JE těžko použitelný             Bez disketové jednotky Нево microdrivů, existuje к Nemu Лазерная             Genius монитор, оба програмы себе však сделать paměti najednou téměř             nevejdou

     Resident System Memory – První ассемблера, který себе snaží uložit             efektivně zdrojový текст, Помер JE Okolo 4: 1 (Tedy PRI stejné             délce pojme dvakrát так- Dlouhý zdrojový текст), программа JE             Dlouhý 11 КБ není relokovatelný (existují 3 verze), мА Полный             Экран редактора kontroluje instrukce už PRI vkládání (odstraní             себе mnoho chyb), ве snaze zkrátit zdrojový текст byla použita             některá пе příliš šťastná omezení – maximálně 255 Навести, ве             výrazu себе SMI použít maximálně DVA operandy в Jeden оператора,             nelze použít binární Запис čísel (zvláště První omezení doslova             zabíjí dobrý Нападу), rozporný JE TaKé монитор, dokáže PRI             trasování hlídat ассемблера zdrojový текст před náhodným             přepsáním, bohužel všechny výpisy jsou v šestnáctkové soustavě,             v monitoru себе lze odkazovat па existující Навести V tabulce             symbolů, PRI Псани MRS быль zřejmě požadavek па krátkost             přeceněn (программа JE Dlouhý 12 KB) эля па úkor komfortu obsluhy             я možností

     PIKASM – программа ОД ТРК, я люблю 11 KB Dlouhý, není relokovatelný, má             Полный редактор Screen, zdrojový текст ukládá v komprimované FORME             (Помер 5-6: 1), па Роздол од předchozích editorů má příjemnou             властность – ро kompilaci zůstává kurzor па Том Miste, KDE быль             před kompilací (PRI vstupu сделать editoru neskáče Ани па konec Ани             па začátek), сборщик TaKé UMI PRI kompilaci před každou             instrukci řídící Бех programu (звонок, JP, в отставке) vložit volání             testu klávesy ПЕРЕРЫВ – užitečné PRI ladění Bez monitoru (lze             Программа zastavit, který себе zacyklil (TZV. kousnul)

     Пн, MON2 – увещевательное, Dlouhé 7,5 9 KB Оба jsou relokovatelné, Umi             krokovat instrukce – ručně я automaticky (ы vypisováním ро             každé instrukci я Bez Nej – velmi rychlé), vypisovat paměť,             měnit obsah paměti, plnit в přesouvat bloky, lze TaKé             nadefinovat область obrazovky, кам budou Мирит výpisy (souvislý             Усек řádků па obrazovce)

     ВАСТ (FIKOMON, MILIMON, MIKROMON) – мониторинг Dlouhý 4,6 КБ, umístěný ст             obrazovkové paměti – původně быль určen про hledání nekonečných             životů, lze хо použít я PRI ladění programů v závěrečné Fazi             KDY JE v paměti Мало Миста. Existuje Нова verze nazvaná DEVAST,             vylepšená о další služby, Tento программа však па Роздол од             předchozích NEMA па svědomí T.R.C. nýbrž Moje maličkost,             existuje я verze pracující па zvoleném Miste V paměti. За             zajímavost: программа DEVAST JE Dlouhý аси 4.6 KB Jeho             zdrojový текст v assembleru Прометей má délku kolem 16 KB

     Uvedený přehled ukazuje autorovi známý Став Jeho názory па dostupné програмы. Z uvedených programů jsou Casto používané kombinace:                  GENS + MONS                  GENS + ПН (MON2)                  OCP + MONS                  Система резидентный                  Лазерная Genius

     PRI posouzení dostupných programů vzniká myšlenka vyrobit программа, který по spojoval výhody všech předchozích programů neobsahoval jejich nevýhody.

     Nejdůležitějšími vlastnostmi, které по takový программы Мел Mit jsou Две: совместно nejefektivnější uložení zdrojového textu spojení assembleru с monitorem сделать jednoho celku, Так, Абы монитор používat Моль některé podprogramy г assembleru používat existující tabulku symbolů PRI výpisech. Прото vznikl Tento программа.

     Ассемблер монитор, ladící systém Прометей vznikal дза pomoci programů GENS3E Генс 3.1, ПН, MON2 обширной. Программа Генс быль používán сделать TE Доби, нез себе podařilo odladit První provozuschopnou verzi assembleru Прометей, další vylepšování себе provádělo vždy па starší verzi – сборщик быль překládán Сэм Себу, контролировать vznikl úplně од začátku па assembleru Прометей. Pro srovnání – zdrojový текст Генс быль Dlouhý kolem 40 KB быль Tedy nutně rozdělen па DVA, překládal себе celkem 40 sekund, ро přetažení zdrojového textu сделать PROMÉTHEA SE zdrojový текст zkrátil па polovinu (20 KB), odpadla potřeba Миста па tabulku symbolů – у obou Casti аси ро 3 Кб, текст себе Tedy Vesel делать paměti najednou (ASI 5 KB KODU assembleru jsou tabulky pracovní Миста, která небыла ве zdrojovém textu). Cely текст zdrojový быль nyní přeložen дза 3 sekundy (Tedy 2 KB / с).

             Nejdůležitější Vlastnosti ladícího systému Прометей

                – Délka: 11 KB ассемблера, 5 KB монитор                   (Celkem 16 KB, монитор lze odpojit в neužívat)

                – Cely программа JE relokovatelný, není závislý                   Na systému Spectra

                – Помер межи zdrojovým textem přeloženým kódem                   JE 3-4: 1 (GENS 8: 1)

                – Tabulka symbolů JE organickou Casti zdrojového                   textu, vytváří себе hned PRI Псани textu, vždy JE                   ihned přístupná – TZN. že про kompilaci už není                   Треба Ани байт navíc

                – Rychlost kompilace JE аси 2-3 Кб / с – 10x Вик нез                   GENS

                – Редактор JE řádkově orientovaný, má automatickou                   tabelaci – skrolování stránkování JE velmi                   rychlé, umožňuje mazání kopírování bloků, vy-                   hledávání nahrazování řetězců, každý Радек JE                   PRI odeslání syntakticky kontrolován

                – Obvyklé kazetové operace – сэкономьте, ПРОВЕРКИ, нагрузка,                   možnost vyhrát я přihrát (па libovolné Мисто)                   кус zdrojového textu

                – Приказ GENS umožňuje nahrát zdrojový текст ве                   formátu assembleru GENS (MASM)

                – Мониторинг chránící тексту zdrojový в ladící системы

                – Několik trasovacích režimů

                – Možnost definovat Окна себе zákazem zápisu, čtení                   Небо бэху

                – Možnost zcela ovlivnit složení, Твар polohu                   čelního panelu, počet způsob výpisu všech                   položek

                – PRI krokování UMI контролировать zjistit časovou                   náročnost krokovaného programu – počítá cykly                   procesoru (TZV. Téčka)

     Detailně jsou Vlastnosti možnosti tohoto programu popsány v dalším textu.

                        II. Instalace ladícího systému

     Na kazetě JE программа uložen яко Блок КОД Dlouhý аси 18500 bytů – obsahuje 5000 bytů monitoru, 11000 bytů assembleru, 2500 bytů instalačního programu а tabulky relokačních АДРЕС.

     Программа lze nahrát па libovolnou adresu об rozmezí АДРЕС 24000 аз 47000 од Teto adresy spustit:

      CLEAR, ADR-1: LOAD “” CODE адр: RANDOMIZE USR ADR

     По spuštění себе objeví instalační obrazovka obsahující následující Informace:

     Переустановленное адрес: xxxxx_ – KDE ххххх JE Adresa кам быль программа nahrán – Tuto adresu JE možno přepsat pomocí kláves 0 аз 9 на удаление (CAPS SHIFT + 0) па libovolnou adresu v rozsahu АДРЕС 23296 аз 49500 (23296 аз 54500 Bez monitoru).

На Tuto adresu буде Прометей umístěn в од Ni хо буде možno г BASICu kdykoliv OPET spustit. Umístíte-ли программа од adresy 23296, nelze себе již vrátit делать BASICu – программа přepíše systémové proměnné. Budete-ли používat instalaci па adresu POD nastavený RAMTOP, nelze себе již vrátit сделать BASICu bezpečně. Umístíte-ли ladící systém Tak, že přepíše systémové proměnné (TZN. па adresu nižší нез 23755), nesmí Vaše програмы používat služby BASICu (Облапать znaků ATD.) Povolovat přerušení v ПБУ IM 1. Obvykle JE nejlépe použít про instalaci adresu 25000.

     Монитор: Да – instalovat JE možno бутон Cely ladící systém Нево жэнь Сборщик, změnu volby docílíte stisknutím klávesy М. Instalovat жень samotný следить není možné protože používá mnoho podprogramů assembleru.

     Дейл lze nastavit Barvy, které буде ассемблера používat. Je к BARVY papíru  – Klávesa P, Барва inkoustu – klávesa я Jas těchto Dvou Barev – klávesa Б.

PRI editaci JE Jeden Радек vyznačen jinou barvou – nastavení JE obdobné, я люблю nutné stisknout současně navíc CAPS SHIFT.

     Прометей UMI Psat dvěma druhy Письма – obvyklým dvojnásobně tlustým (Muze БЮТ Лепе čitelné) – přepínání межи обьема породная Письма klávesou D.

     PRI editaci vypisuje ассемблера (я дизассемблер) instrukce malými písmeny Навести velkými písmeny, я люблю-ли však někdo zvyklý používat жень Velká písmena (Яко GENS) Нево Мала (MRS), Muze тото nastavení změnit klávesou C – výsledek JE hned видет па instalační obrazovce.

     Poslední властность ladícího systému, kterou JE možno ovlivnit PRI instalaci Je klávesnicové эхо – Мени себе klávesou X jedním směrem klávesami CAPS SHIFT  + X druhým směrem – současné nastavení JE slyšet PRI stisku libovolné klávesy.

     По nastavení požadovaných parametrů stiskněte klávesu ENTER, программа себе přesune па zvolenou adresu, přepíší себе absolutní adresy (relokace) программа себе spustí.

     Tuto instalaci můžete provádět PRI každém použití ladícího systému (obvykle Staci жень stisknout ENTER) Нево си požadovanou konfiguraci vyhrát па pracovní kazetu – nejlépe následovně:

         1 RANDOMIZE USR ADR: СТОП

      9999 CLEAR, ADR-1: LOAD “” CODE: RUN

     Кама Мисто “ADR” “ADR-1” dosadíte čísla (Adresa, KDE JE программа) па kazetu uložíte pomocí:

      SAVE “Прометей” LINE 9999

      SAVE “Прометей” КОД ADR, 16000 (11000 Bez monitoru)

     Kde OPET Мисто “ADR” буде Adresa. Tuto konfiguraci nahrajete pomocí obyčejného LOAD “” аз basicu budete spouštět jednoduše příkazem RUN. První Радек г tohoto programu JE DOBRÉ vložit vždy – Прометей себе буде spouštět příkazem запустить nehrozí Chyba, která по mohla vzniknout PRI Псани “RANDOMIZE ЕГР  ADR “, О том, že funkce USR použitá себе špatným argumentem Muze značně narušit duševní pohodu uživatele snad není nutno nijak zdůrazňovat.

                           III. Сборщик Прометей

                                   1. Редактор

     Монтажник obsahuje pohodlný řádkový редактор, který себе Hodne Подоба editoru BASICu. V editoru себе zadávají TaKé všechny Příkazy – odpadá Tedy nutnost neustálého přecházení г editoru делать systému naopak spojená себе ztrátou pozice v editoru яко JE Тому у MRSu rozšířených verzí GENSu. Редактор umožňuje blokové operace – mazání в přesouvání – в vyhledávání в nahrazování řetězce V textu.

     Označení:

      přístupový (přístupný) Радек – barevně odlišený             Радек ве výpisu

      editační Радек – úplně spodní Радек, я люблю па NEM             kurzor

      stavový Радек obsahuje Тото (zleva Doprava):           – Sdělení Нево chybové hlášení           – Informací о nastaveném režimu (INSERT / ПЕРЕЗАПИСАТЬ)           – Adresu posledního bytu zdrojového textu           – Adresu posledního bytu ОБЛАСТИ про zdrojový текст,                jakási obdoba RAMTOP v BASICu

     Vkládání příkazů себе provádí stisknutím klávesy СИМВОЛ SHIFT odpovídajícího písmene PRI prázdném editačním řádku, Tedy kurzor JE úplně vlevo дза NIM není žádný Знак (Ани Mezera). Nejsou-ли Tyto podmínky splněny, napíše себе Знак па датчанин klávese себе СИМВОЛ SHIFTem, jsou-ли splněny, vypíše себе Cely Приказ (яко klíčové Слово) Нево себе ihned provede (některé Příkazy – скок па konec zdrojového textu ATD.)

     Запис instrukce – на Радек lze zapsat maximálně 31 znaků, prvních 9 pozic JE vyhrazeno про Навести (maximálně 8 znaková), dalších 5 pozic JE vyhrazeno про mnemoniku zbývající Миста jsou vyhrazena про operandy. Poznámky JE možno Psat pouze па zvláštní Радек к hned од začátku дза středník – nelze Psat komentáře дза instrukce (оны по себе ТАМ stejně nevešly). Pokud себе někomu ZDA 31 znaků Мало, nezbývá му Нэ си бутон zvyknout Нево používat Jiný ассемблера. К tomuto omezení jsem DOSPEL па základě zkušeností svých я svých přátel, téměř nikdo, Koho znám nepíše komentáře сделать zdrojového textu (maximálně па programem PAPIR сек), я люблю, чтобы práce navíc zdrojový текст neúměrně prodlužuje – zpomaluje к překlad I nahrávání (в zvláště). Omezení má TaKé све Světlé stránky, zdrojový текст JE Добре čitelný в přehledný.

     Mezerník automaticky tabeluje, instrukce JE možno Psat libovolně, malými Небо velkými písmeny, программа rozliší Навести zkontroluje vkládaný Радек, najde-ли chybu, ohlásí дзи Радек nezařadí сделать výpisu.

     Editační klávesy:

       CAPS SHIFT + 1 (РЕД) – přenese přístupový Радек сделать editačního řádku

       CAPS SHIFT + 2 (CAPS LOCK) – zapíná / vypíná Caps Lock, десять pracuje            Трошю jinak нез obvykle, původně глинобитными Спектр PRI zapnutém            CAPS LOCKu pouze Velká písmena, nyní funguje spíše яко jakýsi            инвертор CAPS SHIFTu, když JE zapnut CAPS LOCK на není stisknut            CAPS SHIFT глинобитными Велька Спектр písmena, JE-ли stisknut CAPS            SHIFT, глинобитными Спектр Мала písmena

       CAPS SHIFT + 3 (TRUE ВИДЕО) – přechod ве výpisu па následující stránku

       CAPS SHIFT + 4 (инв ВИДЕО.) – Přechod ве výpisu па Предыдущая страница            stránku

       CAPS SHIFT + 5 (šipka doleva) – posun kurzoru doleva о Jeden ЗНАК            v editačním řádku

       CAPS SHIFT + 6 (šipka долу) – posun přístupného řádku па předchozí            Радек ве výpisu

       CAPS SHIFT + 7 (šipka nahoru) – posun přístupného řádku па            následující Радек ве výpisu

       CAPS SHIFT + 8 (šipka Doprava) – posun kurzoru vpravo о Jeden ЗНАК            v editačním řádku

       CAPS SHIFT + 9 (ГРАФИК) – vymaž přístupový Радек, posuň себе па            předchozí Радек

       CAPS SHIFT + 0 (DELETE) – vymaž Знак vlevo před kurzorem posuň            kurzor doleva

       СИМВОЛ SHIFT + W – přepínání režimů вставить ПЕРЕЗАПИСАТЬ (písmeno O            Небо и ве stavovém řádku), PRI stisku EDIT себе přepne režim            Перезаписать ро odeslání себе vrátí zpět režim INSERT, chcete-ли            zkopírovat Jeden Радек, vyeditujte хо, přepněte па вставить            vložte па požadované Мисто, chcete-ли úplně přepsat Радек,            napište текст, přepněte па перезаписать odešlete

       СИМВОЛ SHIFT + Q – vymazání editačního řádku, пе PRI prázdném řádku

       CAPS SHIFT + СИМВОЛ SHIFT (Extend Mode) – nastaví okraj bloku –            příslušnost řádku к bloku JE signalizována černým čtvercem па            deváté pozici, межи навестим instrukcí – označení JE видет            pouze ве výpisu, nikoliv PRI hledání Нево tisku, není rozlišen            začátek в konec, программу си pamatuje vždy DVA okraje PRI            zadání nového odstraní десять, со быль zadán привод Прида Новы            okraj, chcete-LI nastavit Блок, nastavte Jeden okraj делать            přístupového řádku, stiskněte CAPS SHIFT + SYMBOL SHIFT,            nastavte druhý okraj bloku сделать přístupového řádku stiskněte            CAPS SHIFT + SYMBOL SHIFT

       ENTER – odeslání instrukce Нево příkazu, odeslání instrukce má дза            následek její syntaktickou kontrolu zařazení сделать výpisu – podle            režimu (I / O) себе бутон заради дза instrukci v přístupném řádku, Нево            дзи přepíše

       СИМВОЛ SHIFT + E – JDI па konec zdrojového textu, JDE о приказе,            který себе ihned provede, я люблю хо Tedy nutno zadat PRI prázdném            editačním řádku

       СИМВОЛ SHIFT + K – JDI па začátek zdrojového

           textu, JDE о приказе, který себе ihned provede, я люблю хо Tedy nutno            zadat PRI prázdném editačním řádku

       СИМВОЛ SHIFT + H – přepínání výpisu čísel межи desítkovou            šestnáctkovou soustavou, ovlivní výpisy ве stavovém řádku пр            tabulce symbolů

     Příkazy про blokové operace:

       КОПИЯ (СИМВОЛ SHIFT + C) – přenese nastavený Блок před přístupový            Радек – nelze kopírovat Блок делать Себе

       УДАЛЕНИЕ (символ Shift + D) – vymaže nastavený Блок zdrojového textu

     Příkazy про vyhledávání nahrazování řetězců:

       FIND (СИМВОЛ SHIFT + F) – vyhledávání (именно Дейл), nerozlišují себе            Мала Velká písmena, není-LI řetězec nalezen, zůstane výpis па            Miste

       ЗАМЕНИТЬ (символ Shift + Z) – zaměňování řetězců

     Vyhledávání řetězců:

       НАЙТИ сек: ххххх – vyhledání řetězce “ххххх” од začátku zdrojového            textu

       НАЙТИ с – vyhledání naposledy zadaného řetězce од začátku zdrojového            textu

       НАЙТИ б: ххххх – vyhledání řetězce “ххххх” v bloku од Jeho začátku            bloku

       НАЙТИ б – vyhledání naposledy zadaného řetězce v bloku од začátku            bloku

       НАЙТИ: ххххх – vyhledání řetězce “ххххх” од řádku, který JE Праве            přístupný бутон сделать Конче zdrojového textu Нево сделать Конче bloku –            Тото v případě, že posledně быль prohledáván Блок

       НАЙТИ – vyhledání naposledy zadaného řetězce од řádku, který JE Праве            přístupný бутон сделать Конче zdrojového textu Нево сделать Конче bloku,            OPET к závisí па posledním způsobu prohledávání

       НАЙТИ б: – tímto příkazem себе lze dostat okamžitě па začátek bloku            (ZA dvojtečku nutno zapsat jednu mezeru!)

     Příklady:

      – Chci Vyhledat všechny výskyty Навести “Карел”, zadám “найти с: Карел”            (Nerozlišují себе Мала Velká), ро nalezení prvního výskytu zadám            «найти» pokaždé Джен про nalezení dalšího, jakmile себе ро zadání            “НАЙТИ” výpis Джен obnoví па stejném Miste, jedná себе о Poslední            výskyt řetězce “Карел”

      – Chci себе OPET dostat па První výskyt řetězce “Карел”

           zadám Джен “найти ых dostanu себе па První výskyt

      – Chci Vyhledat výskyt Навести “Карел” pouze v Поли Навести (тото JE            nejrychlejší způsob жак себе dostat ве výpisu па požadované            Мисто), zadám “НАЙТИ сек: Карел” – дза Навести vložím mezeru!

      – Chci Vyhledat První instrukci LD, (HL) од začátku zdrojového            textu, zadám “найти сек: LD, (HL)”, межи mnemoniku в operandy            Musim vložit Толик mezer, абы jejich počet плюс počet písmen            mnemoniky дал součet 5

     Nahrazování řetězců:

       ЗАМЕНИТЬ: ххххх – nahradí všechny výskyty řetězce ‘гггг’ vyhledaného            příkazem “найти: гггг ‘v daném řádku řetězcem” ххххх “vyhledá            další výskyt řetězce ‘гггг’

       ЗАМЕНИТЬ – nahradí všechny výskyty řetězce, který быль zadán příkazem            НАЙТИ, řetězcem, který быль zadán příkazem ЗАМЕНИТЬ

     Příklad:

      – Řetězcem chci najít vyměnit některé výskyty řetězce ‘Карел’            “Йозеф”, zadám приказ “найти с: Карел ‘, ро nalezení výskytu            řetězce ‘Карел’ udělám:             – BUD zadám ‘REPLACE: ИОСИФ “(podruhé Дейл už жень” ЗАМЕНИТЬ “)               když Буду chtít výskyt nahradit             – Небо zadám “найти” když Буду chtít Tento výskyt ponechat Beze               změny            Коз opakuji так- dlouho dokud neprojdu všechny výskyty řetězce            “Карел”

     Mazání zdrojového textu nastavení prostoru про Nej:

       CLEAR (СИМВОЛ SHIFT + X) – приказ vymaže zdrojový текст vyčistí            tabulku symbolů (ponechá v Ní жень uzamčené symboly – а именно            kapitolu 4 Tabulka symbolů), protože себе jedná о приказе, jehož            chybné použití Muze značně zvýšit hladinu adrenalinu v krvi            uživatele, я люблю nutno JEJ zadávat ве tvaru “CLEAR, у ‘

       U-TOP (СИМВОЛ SHIFT + U) – uživatelská zarážka, тото JE Poslední            Adresa, кам SMI БЮТ uložen zdrojový текст кам SMI БЮТ provedena            kompilace (кап. 3 Překlad). Za příkazem U-TOP musíte uvést číslo            Небо matematický výraz (буде vyhodnocen zleva Doprava), Muze            obsahovat čísla я existující definovaná Навести (jinak Chyba),            Tento приказа lze použít я яко kalkulačku, výsledek JE trvale            видет vpravo nahoře, к nastavení zarážky па adresu 65535 použí-            vejte приказ «U-TOP -1 ‘, pomocí uživatelské zarážky získáte            chráněnou область paměti, кам můžete uložit Треба tiskové pod-            програмы на Цинем, про ассемблер я контролировать JE область ОД zarážky аз            сделай Конче paměti nepřístupná

     Chyby PRI editování:

      Плохой мнемонические Chyba v zápisu mnemoniky, Нево Навести v поли                        mnemoniky

      Плохой операнд v instrukci použit chybný операнд

      Большой номер použité číslo JE větší нез 65535

      Синтаксис ужас syntaktická Chyba, některá položka JE delší нез Muze                        БЮТ, Две operace ве výrazu vedle Себе, …

      Плохой строка špatně zadaný řetězec, uvozovka себе глинобитными сделать řetězce                        dvojitě, řetězec nesmí БЮТ prázdný

      Плохой инструкция instrukce zapsána formálně správně, použitá                        instrukce však NEMA možnost pracovat с touto                        kombinací operandů

      Память заполнена paměť přidělená про zdrojový текст JE vyčerpána,                        můžete себе pokusit zkrátit zdrojový текст (а именно                        kapitolu 6. формате zdrojového textu)

      XXXX неизвестно Chyba PRI použití Навести, které v tabulce symbolů                        není Нево ТАМ JE, эль NEMA definovanou hodnotu –                        тато Chyba JE hlášena у příkazu U-TOP

                           2. magnetofonové operace

     Монтажник Прометей umožňuje (kdyby пе, bylo по НС pováženou) ukládat, kontrolovat в CIST zdrojové texty (я jejich Casti) г magnetofonu.

       SAVE (СИМВОЛ SHIFT + S)

         Приказ určený про uložení zdrojového textu па kazetu.

       SAVE: Карел – uloží Cely zdrojový текст (zdrojový текста tabulku            symbolů) па kazetu, Блок буде uložen яко BASICovské КОД стручок            jménem ‘Карел’

       SAVE – uloží Cely zdrojový текст па kazetu, яко jméno буде vzato            naposledy použité jméno – Тото себе Ходи jestliže PRI verifikaci            došlo к chybě JE nutno opakovat OPET ukládání

       SAVE б: Karel – uloží па kazetu část zdrojového textu (nastavený            Блок) celou tabulku symbolů – vybírání Навести, která jsou ве            zvoleném bloku použita, по bylo časově paměťově náročné –            прото chcete-Ли На kazetu uložit opravdu жень část zdrojového            textu, musíte vymazat všechno ostatní potom vyčistit tabulku            symbolů (именно kapitola 4 Tabulka symbolů)

       SAVE б – uloží zvolenou část zdrojového textu себе jménem naposledy            použitým v příkazu SAVE Нево НАГРУЗКИ

       НАГРУЗКИ (СИМВОЛ SHIFT + L)

         Приказ sloužící к přihrání zdrojového textu г kazety.

Chcete-ли Новы zdrojový текст pouze nahrát, musíte десять Стары nejprve vymazat (Příkazem “CLEAR, у ‘- SS + X).

       НАГРУЗКИ: – nahraje První nalezený zdrojový текст г kazety сделать počítače

       НАГРУЗКИ: Карел – nahraje сделать počítače текст zdrojový себе jménem “Карел”

       LOAD – nahraje сделать počítače текст zdrojový себе jménem, ​​které bylo            naposledy použito v příkazech НАГРУЗКИ Нево SAVE

           Použijí-ли себе Мисто jména же mezery, буде к Brano Яко kdyby        небыло zadáno žádné Имя и načte себе První nalezený Блок КОД.

           Nahrávání probíhá následovně:

       1. prohledává себе kazeta dokud себе nenajde Блок КОД себе správným            jménem

       2. ро nalezení takového bloku себе zjistí, ZDA себе Блок vejde сделать volné            paměti, pokud пе, я люблю hlášena Chyba Память заполнена

       3. Блок себе nahraje па konec paměti určené про zdrojový текст (Adresa            posledního bytu JE napsána vpravo ве stavovém řádku)

       4. zjistí-ли себе, že себе nejedná о zdrojový текст tohoto assembleru,            Приказ JE přerušen

       5. začne себе vkládání nahraného zdrojového textu сделать zdrojového            textu, který JE v paměti од минула, PRI Teto operaci себе každý            Новы Радек převede па textový Твар vloží сделать původního textu            – Vkládá себе stejně яко PRI vkládání г klávesnice – дза přístupný            Радек, буде-ли PRI vkládání nalezena Chyba, objeví себе chybové            hlášení JE možno chybu opravit, ро opravě программа pokračuje ве            vkládání, PRI přihrání bloku себе сделать paměti Муси vejít současně            Две tabulky symbolů, Стара (та себе zvětšuje о Нова Навести)            Нова, ге které себе berou Навести PRI převodu řádků па textový            Твар – Tyto Подробности VAS nemusí zajímat, pokud себе překládá дза            zdrojový текст (nejčastější situace), místem Tak Проблемы сек            nastanou жень těžko

       6. Став vkládání lze zobrazit stiskem libovolné klávesy

       7. stiskne-ли себе PRI vkládání klávesa ПРОСТРАНСТВО, vkládání себе ukončí пр            editačním řádku буде Праве vkládaná instrukce

       8. pokud dojde PRI vkládání к chybě пр editačním řádku JE chybná            instrukce, lze vkládání ukončit vložením nějakého příkazu Nebo            povelu (Треба přepnutím межи desítkovou šestnáctkovou soustavou)

       9. vkládání буде chvíli trvat – ро dobu vkládání JE па obrazovce            “Пожалуйста, подождите” nápis

       ПРОВЕРКА (СИМВОЛ SHIFT + V)

         Приказ sloužící ке kontrole па pásce uloženého textu, я люблю хо nutné        provést ihned ро příkazu SAVE, nepotřebuje žádné Parametry, použije        jméno г příkazu SAVE testuje Блок pouze с tímto jménem

       GENS (СИМВОЛ SHIFT + G)

         Приказ slouží к přihrání zdrojového textu ве formátu assembleru        GENS (макросы), syntaxe JE úplně stejná яко у příkazu НАГРУЗКИ, zdrojový        Текст nahraje vkládá stejně яко у příkazu НАГРУЗКИ, před vkládáním        zdrojového textu г GENSu Je výhodné текст nejprve upravit – zkrátit

       řádky Tak, абы odpovídaly formátu PROMÉTHEA, přemístit možné        komentáře па zvláštní řádky ATD. – JE с Тимом мене práce нез opravovat        řádky аз PRI vkládání

         Je-ли konec prostoru про zdrojový текст nastaven па adresu 65535        (#FFFF), Nebude rozeznán konec souboru vkládání себе zastaví па        chybě – dojde к pokusu vzít яко Радек zdrojového textu několik        prvních bytů г ROM, přerušte vkládání vložením nějakého povelu – именно        Совет директоров 8. Chcete-ли себе Тому vyhnout, nastavte konec paměti про zdrojový        Текст Треба adresu 65500 (Приказ U-TOP).

       Pokud dojde PRI kazetových operacích ке stisku klávesy ПЕРЕРЫВ (SPACE), v editačním řádku zůstane naposledy zadaný повел. Pokud dojde v příkazu НАГРУЗКИ, GENS Небо ПРОВЕРКИ К chybě, vypíše себе chybové hlášení “ошибка Лента” OPET JE v editačním řádku posledně zadaný приказа.

       Pokud budete chtít сделать assembleru vložit zdrojový текста г jiného ассамблеях bleru, musíte хо převést па формате assembleru GENS, každý Радек začíná dvěma BYTY – číslo řádku (про Прометея není podstatné), potom текст řádku (Staci vždy jedna Mezera Мисто několika) па konci řádku JE KOD 13, takto upravený zdrojový Текст vyhrajte г paměti Яко код А můžete хо příkazem GENS dostat сделать PROMÉTHEA. Další použitelný způsob (možná jednodušší) JE popsán v kapitole 5.

Ostatní (именно GENSOR).

                                  3. překlad

       МОНТАЖ (СИМВОЛ SHIFT + A) – приказ provede kompilaci zdrojového textu. За příkazem МОНТАЖ JE možno uvést Parametr «б» (Nebo “B”) – v tomto případě буде kompilován pouze nastavený Блок zdrojového textu.

       PRI kompilaci neexistuje kompilační výpis – тато možnost byla про jednoduchost zvýšení rychlosti odstraněna, upřímně řečeno autorovi (nejen jemu) себе zdála zbytečná. Pokud себе chcete dozvědět, па Джейк ADRESE JE která instrukce (в byla jediná námitka проти odstranění kompilačního výpisu), napište Tam nějaké Навести (pokud už ТАМ není) ро skončení kompilace себе podívejte делать tabulky symbolů па Jeho hodnotu (именно kapitola 4. tabulka symbolů), lze TaKé samozřejmě použít дизассемблер monitoru. Potřebujete-ли г nějakého důvodu (?) protokol о překladu, Пренесте текст zdrojový сделать nějakého jiného assembleru (Gens pomocí programu GENSOR – именно kapitolu 5. ostatní – GENSOR) как Jeho pomocí хо získáte.

       Kompilace JE prováděna rychlostí přibližně 2 KB strojového KODU дза sekundu – Tedy Ани Dlouhý zdrojový текст není překládán DELE нез 3-4 sekundy, у krátkých zdrojových textů JE kompilace téměř okamžitá.

       Kompilace JE dvouprůchodová, PRI prvním průchodu себе pouze zjišťují hodnoty Навести v Поли Навести (nikoliv у příkazu фас), PRI druhém průchodu себе již generuje strojový Kod, nyní Муси БЮТ známa všechna Навести. Ukládání strojového KODU сделать paměti JE kontrolováno Tak, абы небыл přepsán ladící системы, zdrojový текст область paměti над uživatelskou zarážkou.

      Možná chybová hlášení:

      Плохой PUT (ORG) – PRI druhém průchodu kompilace došlo к pokusu о                         přepsání ladícího systému, zdrojového textu Nebo                         ОБЛАСТИ над uživatelskou zarážkou strojovým kódem

      XXXXX неизвестно – použité Навести ‘XXXXX’ NEMA dosud přiřazenou                         žádnou hodnotu

      Уже определено – Покус о druhé definování hodnoty Навести

      Большой номер – Покус о zapsání velkého čísla сделать 8 БНП, у příkazů                         relativních skoků к znamená, že vzdálenost JE                         příliš Velká, у instrukcí typu (IX + d) SMI БЮТ DV                         rozsahu -128 аз 127, Příkazy typu LD, N SMI БЮТ N                         v rozsahu -256 аз 255 (podrobněji Дейл)

       Dojde-ли к chybě PRI kompilaci, překlad себе zastaví obnoví себе výpis Tak, že Радек, па kterém došlo к chybě JE nyní přístupný (jedná-ли себе о chybu Уже определяется так- Оно podruhé definované Навести JE samozřejmě v Поли Навести, nikoliv v Поли operandů). Pokud kompilace skončí úspěšně, vypíše себе hlášení “Ассамблея полная “.

       RUN (СИМВОЛ SHIFT + R) – приказ sloužící ке spuštění programu од Миста zadaného příkazem ЛОР (точка входа – именно Дейл), před spuštěním programu себе vždy provede kompilace – Приказ zahrnuje приказа МОНТАЖ (překlad JE rychlý není

      

       

   

       

     

     

     

                                                                                   

     

     

     

     

     

     

     

     

   

       

     

           

       

       

       

       

           

  

                                                                                                                             ???

                                            ???

  

       

  

                               

  

                               

       

           

                                                         

           

                            

       

       

       

           

                            

           

                                                                                                                   

       

  

  

      

       

      

       

          

          

          

          

                    

       

          

  

           ????

           ????

  

      

         

      

           

                                               

       

       

65535.

                              

       

       

      

       

       

       

      

       

       

       

       

           

                             

       

           

              

           

                                                           в отставке

       

           

                                                  в отставке

       

       

       

       

       

    

    

                                                               

             

          

       

               

                               

       

                       

    

       

    

       

       

       

                        

       

       

       

       

       

           

                                               в отставке

       

       

      

       

       

       

         

       

       

         

                                                                                               

         

                                                                       

       

       

         

                                                                                                                                   

            

             

                                                                                                                             

         

             

                                                                                             

                             

                                                                                                                                                                                                                 

                       

         

                       

                 

                    

                                         

                 

                    

                                                                                   

                    

                    

                     

                    

                                                                                   

                 

                    

                                                              

      

       

      

      

      

           

              

      

           

           

      

                 

                                                     

      

      

       

      

       

  

           

                                         

           

                             

      

       

     

     

           

                            

           

                                                         

           

                                                                                                                   

       

           

           

                            

           

                            

                            Внутривенно

     

     

 

     

             

                   

     

                     

     

               

     

               

     

                

     

               

     

                  

     

               

     

                   

                 

     

             

     

              

     

  

                                   

     

     

     

  

     

  

                                                                                            

                     

                      

     

     

     

       

     

     

                 

                                                              

                 

                                                                                                                             

              

     

     

               

     

           

       

       

     

               

     

       

                

     

         

     

              

     

Po

                                

                

     

               

     

                

     

     

     

                 

     

                 

3

                   

     

               

     

                  

     

         

     

                       

     

           

     

                            

     Не доступно

            

     

                    

          

     

‘5.

     

           

                             

                                                                                                                       

           

                             

                                                                                                                       

     

           

     

                            

                           

     

                    

     

                           

     

                    

     

                                

     

                  

     

                     

     

                        

     

     

     

                     

     

                         

     

                  

     

                               

              

     

             

                           

     

             

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                

                      

     

                      

     

             

     

          

     

                 

     

                 

     

            

     

           

     

                             

         

     

                        

     

     

     

     

     

     

     

     

                             

     

                        

     

                        

     

                        

     

     

                        

     

                                                 

                      

     

           

     

           

     

                       

     

     

                                               

     

           

     

     

                                               

     

                       

     

                     

                          

     

     V

     

     

     

     

     

                       

                                                                                                                                                                                                                       

     

     

     

     

     

                       

                                                                                                  ди                                                                                                                                    …

     

     

     

                                

                                                                                                                                                           SCF                                                                  в отставке

     

     

                             

                                                                                         

     

     

                       

                                                        

     

     

                       

                                                                                                                                                           

     

     

     

     

                        

     

                                

                                                                                                                                                                                                           INC HL                                                                  LD, б                                 или в                                                                  в отставке

     

     

     

     

     

        

     

        

     

     

        

     

        

     

     

     

     

     

                       

                                                                                                                                                                                                     в отставке

     

                            

     

     

           

     

     

               

                                                                     СПИСОК                                                CLS                                                      

                     

     

           

           

           II.

           III.

                                                                                                                      

           Внутривенно

                                                                                                                                                                                                           

           

                                                  

                

Прометей

Z80 Turbo ассемблера

Прометей не только сборщик, он мощный отличный монитор, лучше

назвать его “разработки и отладки системы”.

История:

Прометей был разработан с использованием Генс 3,1 и Генс 3E. Источник был длиной около 40 кБ, разделен на две части, плюс около 5 КБ таблицы этикетки каждой части. Время сборки был 40 с. Тогда источник был преобразован в первой версии Прометей и ассемблере было разработаны на себе! После преобразования был источником длина 20 кБ (со столом этикетки, это неотъемлемая часть источника), время сборки было 3 с.

Версии:

Прометей 48 Прометей: 11 КБ ассемблера, монитор 5Kb, relocable, независимо от системы переменные (могут быть размещены на 23 296), источник / собран код соотношение 3,5 / 1 (РОД 8/1), сборник 3KB / сек, поддерживает ленту, монитор может измерять такты, принятые рутины. Наверное, лучший сборщик для ZX 48 с лентой!

DISKPROM 48, DISKASSEM 48: relocable 48 версия, поддерживает ленту или D40 / 80 диск.

DISKPROM является с монитором (16 Кб), DISKASSEM без монитора (11 КБ). Внимание, D40 нуждается системных переменных!

TR-DOS версии Прометея 48 доступна где-то, тоже …

Прометей 128

ДО источника 64 КБ, сборка немного медленнее, чем 48 версии.

SHT (короткая, 17500 байт): relocable, поддерживает D40 только некоторые функции были удалены, тексты были сокращены …

МДМ (среда, 18 589 байт): relocable, поддерживает ленту и D40, хорошее, чтобы создать 48k Progs, не может проследить 128k прогу.

СПГ (долго, 19122 байт): relocable, поддерживает ленту и D40, можно делать все, (Монтаж на страницах, проследить 128 PROGS, …)

Прометей 128 СПГ для MB-02 +: Non relocable (две версии: на 24 576 и на 45920), поддерживает ленту и M-02 + (BS DOS). Адаптированный Иорданией исход / реакции.

Установка:

Relocable версии: Загрузите Прометея, по любому адресу. Тогда Переустановленное адрес: появляется ххххх (хххх Фактический адрес начала). Вы можете изменить его с помощью цифровых клавиш и удалять.

(Только 48 кБ):

На экране отображаются несколько вещей, как Monitor: Да текст. Вы можете изменить его с помощью ключа M. Для настройки цвета использовать: P (бумага), я (чернила), B (яркий), с CAPSSHIFT для выделенной линии. Для изменения шрифта нажмите D. Для установки эхо клавиатуры Длина, нажмите X или CS + X. Нажмите C, чтобы изменить тексты (обычно Прометей дисплеи Инструкции lowcased и этикетки и постоянные upcased; Вы можете изменить его на все Письма upcased или lowcased).

После установки нажмите Enter.

Монтажник:

Редактор: На экране вы можете видеть:

Сообщение об ошибке Вставить / перезаписи конец Источник U-топ

Исходный текст выделенная линия (в исходном тексте) Исходный текст Редактировать зона – здесь вы можете редактировать выделенную строку

(Конец Источник в 48 версии это реальный конец, в 128 0 означает первый байт страницу 1, 65535

Последний байт страница 6. Источник хранится (как правило, вы можете изменить его) на страницах 1, 3, 4, 6.)

Клавиши управления:

CS + 1 (редактировать) – редактировать подчеркнул линию.

CS + 2 (CapsLock) – прописных букв (переворачивает функцию capsshift тоже).

CS + 3 (правда видео) – страница вниз.

CS + 4 (инв видео) – страница вверх.

CS + 5 (слева) – перемещает курсор в редактирования зоне левого.

CS + 6 (справа) – перемещает курсор в правом редактирования зоны.

CS + 7 (вверх) – движется подчеркнул составе.
CS + 8 (вниз) – движется выделенная строка вниз.
CS + 9 (график) – удаление линии.
CS + 0 (удалить) – забой в редактирования зоны.
SS + Q – очищает редактирования зоны.
SS + W – переключает Insert / перезапись.
SS + H – переключатель HEX / DEC (в информационной строке и таблицы символов).

Команды редактора:

Вы можете ввести команду, только если зона редактирования пуст. Затем нажмите symbolshift + ключ, появляется команда, то вы можете ввести параметры.

Эти две команды выполняются после нажатия командной кнопки:

SS + E – перейти к тексту конец.

SS + K (+) – перейти к тексту начать.

Команды Блок:

Чтобы выбрать блок пресс-CS + SS.

КОПИЯ (СС + C) – скопировать блок.

КОПИЯ м – шаг блок (как копии и удаление), только 128 версия.

УДАЛЕНИЕ (СС + D) – удалить блок.

Поиск команды:

НАЙТИ (СС + Ж)

НАЙТИ S: XXX – найти “XXX” с самого начала.

НАЙТИ с – найти рядом с самого начала.

НАЙТИ В: XXX – найти “XXX” в блоке из блока начать.

НАЙТИ: XXX – найти “XXX” с выделенной линией в конец текста или блока (если последний б FIND был с параметра б).

Найти – поиск следующего fromhighlighted линию в конец текста или блока.

(Пример: для пропуска в блоке начнется типа: “FIND B:” (один пробел).)

REPLACE (СС + Z)

ЗАМЕНИТЬ: YYY – заменяет все “XXX” (найдено последнего FIND) в выделенной строке с “YYY”, и находит следующий “XXX”.

ЗАМЕНИТЬ – заменяет будете “XXX” (найдено последнего FIND) в выделенной строке с “YYY”?

          (Используется в прошлом ЗАМЕНИТЬ), и находит следующий “XXX”.

/ O команды я:

CLEAR (СС + X)

CLEAR, у – очищает источник, только запертые этикетки выжить. Потому что это опасно Функция эта Y как YES необходим для подтверждения.

CLEAR, е – в 128 версии только, быстро ясно. Очищает все, это означает, заблокированные ярлыки тоже!

U-TOP (СС + U) – в 48 версии, конец место для источника и скомпилированный код.

               В 128 версии, это конец место для скомпилированного кода.

S-НАЧАТЬ номер (SS + I) – 128 только, установить начать источника (0 1-й байт со страницы 1,       65535 является последний байт странице 6).

S-TOP (СС + J) – 128 только, отображает S-НАЧАТЬ и S-TOP.

S-TOP номер – 128 только, установить конец место для источника (0 1-й байт со страницы 1, 65535 является последний байт странице 6).

SAVE: имя (СС + S) – сохраняет исходный и таблицу символов.

Сохранить – сохраняет источник и таблицу символов как последнего использованного имени.

SAVE B: имя, SAVE б – сохраняет блок (с полной таблицы символов).

SAVE т, SAVE д – 128 только, выбирает диск или ленту для всех / вывода операций ввода.

SAVE – 128 только, D40 специфику. Выключатели диски A: и B :.

НАГРУЗКИ: имя (СС + L) – загрузить файл. Внимание, Прометей выполняет только MERGE, не реальной нагрузкой; реальный

НАГРУЗКИ не только 128 версия, если нет источника набирается! После слияния (LOAD) является источником построчно вводится (как с клавиатуры) (его можно вызвать,                    используя любую клавишу или изменить некоторые строки, используя пространство).

НАГРУЗКИ: – нагрузки Первый источник (лента только).

Load – загружает файл с последней использованной имя (SAVE или команды загрузки).

НАГРУЗКИ :! – С D40 выполняет Каталог диске.

ПРОВЕРКА (СС + V) – проверить на ленте, использует последнюю использованную имя (после SAVE).

GENS (СС + G) – синтаксис, как команды LOAD. Импорт файла из GENS ассемблере Прометею (Gens исходный формат: два байта номер строки, текстовые (пространство для tabelation), код 13, как конец строки). Не availale в МБ-02 + версии.

PATCH (СС + G) – выполняет Каталог диске (МБ только).

PATCH $ 0, патч @ 1, патч @ 1 $ 0 – устанавливает путь и выполняет CAT (только MB).

Другие команды:

PRINT (СС + P) – печать через # 3.

PRINT б – отпечатки блокировать, ТАБЛИЦА р – печатает таблицу символов.

MONITOR (СС + М) – перейти на монитор (если он установлен).

MONITOR в – монтаж + МОНИТОР, собирает источник в первую очередь.

BASIC (СС + B) – вернуться к основной, если системные переменные были повреждены вашей программы, использовать следующий

Команда.

NEW (СС + N) – NEW эмуляции – очищает память ДО RAMTOP и восстанавливает системные переменные.

ВЫЙТИ у (SS + Q) – сброс (JP 0), как опасно функция должна параметр Y в качестве подтверждения (YES).

ВЫЧ номер (СС + Y) – вычисляет выражение или значение метки (128 только).

Ассамблея команды:

МОНТАЖ (СС +) – собирает.

МОНТАЖ б – собирает блок.

RUN (СС + R) – собирает и запускает код (если вы удалите некоторые ошибки, он автоматически запускается новый

версия).

Таблица (СС + T) – показывает таблицу символов. После одного экрана ждет ключ – ПРОСТРАНСТВО отменить любое

Другой ключевой на следующей странице.

Таблица: текст – 128 только, показывает таблицу символов из одной, начиная с «текста» в алфавитном порядке (пример (!): этикетки ABR, GAP, GUN, ZZOOM Таблица: GB.

Выставки этикетки GUN, ZOOM).

Таблица р – печатает таблицу символов через # 3.

Таблица с – ясно таблице. Удаляет неиспользуемые ярлыки из таблицы, очищает значения этикеток (экономит заблокированные этикетки, они не удаляются, а их стоимость не очищается).

Таблица л – блокирует все этикетки.

Таблица и – разблокирует все этикетки. Это хорошо для разделенного компиляции – вы можете написать одну часть из источника (пример: ORG 25000: OP фас 40000: START LD BC, OP: в отставке), скомпилировать его, замок этикетки и ясно источник (этикетки по-прежнему хранятся). После этого вы можете написать второй часть (пример: ORG OP: CALL START: RET). Ее смысл был на 48 КБ Spectrum, когда его Необходимо было разделить длинный источник.

Сообщения об ошибках при редактировании:

Плохой мнемонические – несуществующая инструкция.

Плохой операнд – плохо операнд.

Большой номер – больше, чем 65 535.

Синтаксис ужас – что-то здесь не так в Дании …

Плохой строка – плохо строка в DEFB или инструкции DEFM.

Плохой инструкция – мнемонические это хорошо, но эта команда не может иметь эти операнды.

Память заполнена – память заполнена (вы, конечно, есть 48 КБ Spectrum).

XXXX неизвестно – nondefined метка используется, например, в U-TOP или команды ВЫЧ …

Источник ОШИБКА – поврежден файл был загружен.

Сообщения об ошибках при сборке:

Плохой PUT (ORG) – Вы пытались переписать ассемблера, источник или защищенное место памяти.

XXXX неизвестно – nondefined этикетки используются.

Уже определено – то же самое название лейбла используется больше времени.

Большой номер – 8 бит номер (л.д., N), относительный переход, (IX + N) от перегрузки.

ЛОР? – Вы пытались запустить источник без точки входа.

Инструкции ассемблера:

Выражения:

+, -, *, / Как правило,? является MOD, $ является счетчик адреса, # означает HEX,% означает, BIN, “текст” является

обычный текстовый, ‘текст’ инвертируется текст (“текс”, “T” 128). Прометей вычисляет слева направо!

Z-80 инструкции:

Прометей может признать все «известные» и некоторые «секретные» инструкции Z80.

В некоторых инструкций, работающих с адресом, вы можете написать, например: LD A, (этикетку.

Появится нажмите клавишу ВВОД и характер “)”. Внимание – LD, (гл затем LD A, (HL) в качестве Этикетка, не регистрируют!

“Секрет” из них являются:

SLIA (сдвиг влево перевернутый арифметика)

slia slia б slia с slia d slia е slia ч slia л slia (гл) slia

IX и IY половинки

вкл вкл HX вкл лк вкл гип вкл лы

Декабрь Декабрь HX декабря лк декабря гип декабря лы

LD LD HX, N LD лк, N LD гип, N LD лы, N
LD B, HX LD B, лк LD B, гип LD B, лы
LD C, HX LD C, лк LD C, гип LD C, лы
LD d, HX LD d, лк LD d, гип LD d, лы
LD E, HX LD E, лк LD E, гип LD E, лы

LD HX, HX л.д. HX, лк л.д. HX, HY л.д. HX, LY LD лк, HX л.д. лк, лк л.д. лк, гип л.д. лк, лы LD, HX LD, лк LD, гип LD, лы добавить добавить, HX добавить, лк добавить, гип добавить, Ly АЦП АЦП, HX АЦП, лк АЦП, гип АЦП, лы суб суб HX югу лк югу гип югу лы SBC SBC, HX SBC, лк SBC, гип SBC, лы и и HX и лк и гип и лы исключающее XOR HX исключающее лк исключающее гип исключающее лы или или HX или лк или гип или LY ср ср HX ср лк ср HY ф лы

Assembler pseudoinstructions:

Комментарий должен начинаться с “;” в начало строки (и занимает всю строку).

ORG число – адрес, по которому конечный код будет работать PUT число – адрес для хранения собранного кода (пример – экран, расположенный Код: ORG 16384: PUT 60000. Вы сохраните код от 60000 и загрузить в Экран и запустить его).

PUT число – если число равно 0, 1, 3, 4, 6 или 7, code’ll быть собраны на эту страницу 128 Кбайт памяти. 128 только.

Этикетка EQU номер – определяет постоянный.

ЛОР число – определяет точку входа для RUN (обычно ЛОР $ непосредственно на месте).

DEFB номер, номер, номер – значения байтов.

DEFW номер, номер, номер – слово значения (два байта).

DEFM текст – “текст” обычный текст “, текст” инвертируется (как “текс”, “т” 128).

DEFS номер – оставляет пространство (в байтах).

Формат Внутренний источник:

Прометей собирает линию после нажатия ENTER во время редактирования (так он обеспечивает синтаксис контроль) и в “источника” хранятся инструкции, как их реальными значениями – так источник не лексемы, но предварительно собран!

Первый байт:

Операция код инструкции или псевдоинструкции (pseudoinstructions есть в секунду байт несуществующая сочетание приставок).

Второй байт = Информация байт:

бит 7 – префикс #CB (203)

бит 6 – префикс #ED (237) бит 5 – префикс #DD (221) бит 4 – префикс #FD (251) бит 3 – метка используется в данной инструкции немного 2-0 – тип:

0 – без операнда

1 – 1 байт, -256..256 2 – 2bytes, -65535..65535 3 – 1 байт, -128..128 4 – 1 байт, (IX + N) 5 – (IX + N), N 6 – первый р (р хранится в код операции) 7 – noninstruction

Если бит 3 = 1 и биты 2-0 являются не только ноль, третий байт следующим образом:

Бит 3 = 1, биты 2-0 = 0: следующим количество этикетке, в конечной длины 192 +.

Бит 3 = 0, биты 2-0 не только нулевой: следует все выражение, этикетки как их численности, в конец 192 + длина.

Бит 3 = 1, бит 2-0 не только нулевой: следует два байта знаком опасности, то выражение, этикетки как их численности, в конце 192 + длины.

Пример:

2 * LABEL + # 23

“2”, “*”, “128 + Н, L,” + “,” # “,” 2 “,” 3 “, 192 + 8

Пустая строка имеет infobyte 48 или 56 (если используется метка), noninstructions есть infobyte 55 или 63 (Если метка используется). Код операции (первый байт) из noninstructions:

0 – пустая строка

1 – комментарий 2 – ЛОР 3 – фас 4 – орг 5 – пут 6 – DEFB 7 – DEFM 8 – DEFS 9 – DEFW

… Это очень сложно.

Формат Символы стол:

Это просто:

Два байта: всего этикетки (счетчик)

2 байта * счетчик: отношение к имена таблиц (биты 6 и 7: заблокирован и определяется этикетку)

Имена стол: два байта значение + ‘имя’ (перевернутый текст)

Все хранится в алфавитном порядке.

  

Монитор:

Прометей монитор очень мощный инструмент, немного напоминает формат для DevastAce или ВАСТ мониторов.

Память:

Q – возвращение к ассемблере М – установить новый фактический адрес. Появится Вопрос памяти. Вы можете ввести любой количес, этикетку или     Выражение (просто “номер”). Для отмены нажмите Правка.

– 128 СПГ только, переключает страницы памяти (0,1,3,4,6,7).

B – только 128 СПГ, оказывается Включение / выключение памяти.

CS + 6 – перейти к следующей инструкции.

ENTER – один байт вперед.

CS + 7 – один байт назад.

CS + 8 – глубина изменения – уровень вниз. Появится Вопрос памяти. Вы можете пойти 10 уровней вниз, чтобы        Программа.

CS + 9 – 128 только, глубина изменений – уровень вниз. Значение в фактической инструкции (например        ВЫЗОВ) используется.

CS + 5 – глубина изменения – уровень выше. Это вернет вас обратно в “поверхности”.

CS + 0 – очистить экран.

CS + 2 – очищает только панели для сброса и disassem.

SS + 4 – разборка с панели от фактического адреса. Нажмите кнопку EDIT, чтобы остановить.

V – разборка на панели. Появится запрос имя. Нажмите кнопку EDIT, чтобы остановить.

SS + C – переключение этих режимов адрес дисплее: количество только / этикетки / этикетку и наклейку + 1.

C – дисплей адрес номер / только этикетки.

SS + 3 – переключатель HEX / декабрь D – разборка на принтер через # 3. Монитор просит первый и последний, последний будет НЕ     разобрали! Пресс-CS + ENTER, чтобы остановить.

SS + D – разборка с исходным текстом. Монитор просит первый и последний, последний будет НЕ        разобрали! Пресс-CS + ENTER, чтобы остановить или отредактировать отменить.

O – текст сбросить с фактическим адресом. Нажмите кнопку EDIT, чтобы остановить.

SS + O – текст свалка. Монитор просит у вас первый адрес. Нажмите кнопку EDIT, чтобы остановить.

L – сбросить с фактическим адресом. Нажмите кнопку EDIT, чтобы остановить.

SS + L – свалка. Монитор просит у вас первый адрес. Нажмите кнопку EDIT, чтобы остановить.

G – найти. Монитор просит у вас 5 байт (буквы, цифры, выражениям). Для “любое значение”     введите “:”.

N – найти рядом.

Я – скопировать блок. Монитор просит у вас первый, последний и целевой адрес для. ЧТЕНИЕ / ошибка записи     означает, что сборщик, источник или охраняемой территории находится на целевом месте.

SS + я – копия блок. Монитор просит у вас-первых, Длина и целевой адрес для. ЧТЕНИЕ / ЗАПИСЬ        Ошибка означает, что сборщик, источник или охраняемой территории находится на целевом месте.

P – заполнить блок. Монитор просит у вас первый, последний и С. ЧИТАЙТЕ средства ошибках / записи, что     Сборщик, источник или охраняемой территории находится на целевом месте.

SS + P – заливка блока. Монитор просит у вас первый, Длина и С. Чтения / записи означает,        что сборщик, источник или охраняемой территории находится на целевом месте.

КОСМОС – редактировать один ассемблера линию. Вы можете написать все, как на ассемблере (инструкции,         DEFB, DEFW, DEFM, EQU и определить новые этикетки, например, для разборки). Пресс         EDIT отменить. Плохой PUT (ORG) средства ошибках, что сборщик, источник или охраняемая территория         на целевой месте.

E – редактировать больше ассемблера линии. Нажмите кнопку EDIT, чтобы отменить.

Операции ввода / вывода: S – сохранить. Монитор просит у вас Первого и последнего байта и лидер. Лидер может быть значение или     : Имя (не забудьте “:”).

SS + S – сохранить. Монитор просит у вас первый байт, длина и лидер. Лидер может быть значение или       : Название.

J – нагрузка. Монитор просит у вас Первого и последнего байта и лидер. Лидер может быть значение или: название.

SS + J – нагрузка. Монитор просит у вас первый байт, длина и лидер. Лидер может быть значение или        : Название.

Y – читать головой из ленты. Отображает тип, название, начало, длина и третий параметр, и ждет     ключевым. Нажмите J, чтобы загрузить этот блок или другую клавишу для отмены.

Трассировка:

SS + H – вызов. Монитор просит у вас адрес вызова, возврат возможен с помощью RET.

W – установить фактический адрес в качестве исходного для запуска с точки останова.

SS + U – установить точку останова на реальный адрес и перейти к адресной набора с помощью функции W.

       Точка перелома занимает 3 байта.

SS + Z – шаг. Обеспечивает инструкции по фактическому адресу. ЗВОНИТЕ и RST моделирования следует седений        (См функцию X).

T – медленно трассировка. Обеспечивает одну инструкцию, освежает панель и занимает следующую команду …

    Пресс ПЕРЕРЫВ остановиться и CS + ENTER, чтобы включить дисплей.

SS + T – быстрая трассировка. Просит остановки адресу Последнее, содержит инструкции. Пресс ПЕРЕРЫВ остановить        или CS + ENTER, чтобы отобразить панель. Автоматически останавливает на стоп-адрес.

SS + M – переключает EI / DI.

SS + B – биржи набор регистров (EXX + AX ​​AF, AF ‘).

SS + N – набор регистров. Появится Вопрос LD. введите зарегистрируйтесь имя, кома или пространство и новое значение.

Регистры Monitor являются: Один байт: A, B, C, D, E, H, L, HX, лк, HY, LY, I, R два байта: аф, BC, DE, HL, IX, IY, SP Счетчик тактов: т Указатели памяти: X, Y Флаги: е (изменить перенос: LD F, C; изменить знак: LD F, S, чтобы изменить нулевую: LD F, г; для изменения четности: LD F, P).

1 – установить DEFB область. Отображение области 0..4, первый и последний байт каждый. Нажмите кнопку номер

    (0, 1, 2, 3, 4), чтобы стереть эту область или я определить новую область DEFB. Монитор просит вас тогда     для первого и последнего байта области (Последний является членом зоны!).

 • 2 – установить DEFW область. Отображение области 0..4, первый и последний байт каждый. Нажмите кнопку номер     (0, 1, 2, 3, 4), чтобы стереть эту область или я определить новую область DEFW. Монитор просит вас тогда     для первого и последнего байта области (Последний является членом зоны!).
 • 3 – набор ЧИТАЙТЕ охраняемую территорию. Отображение области 0..4, первый и последний байт каждый. Нажмите номер     Ключ (0, 1, 2, 3, 4), чтобы стереть эту область или я определить новый READ охраняемую территорию. Монитор     просит вас, то для первой и последней байта области.
 • 4 – установить защищены WRITE область. Отображение области 0..4, первый и последний байт каждый. Нажмите номер     Ключ (0, 1, 2, 3, 4), чтобы стереть эту область или я определить новые записи в защищенную зону. Монитор     просит вас, то для первой и последней байта области.
 • 5 – установить защищены RUN область. Отображение области 0..4, первый и последний байт каждый. Нажмите номер     Ключ (0, 1, 2, 3, 4), чтобы стереть эту область или я определить новый RUN охраняемую территорию. Монитор     просит вас, то для первой и последней байта области.
 • 6 – набор адресов для прямого вызова (режим DEF см функцию X). Отображает адреса 0..9.

    Пресс-цифровую клавишу (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), чтобы удалить этот адрес, или я, чтобы определить     Новый адрес.

X – изменение режима отслеживания вызов и RST инструкции. Режимы три: NON / DEF / ALL.

    NON означает, что ни один звонок “не будете проследить, как одной команды со всей подпрограммы. DEF означает,     что вызывает в определенных адресов будете проследить, как одна команда с подпрограммой. ВСЕ     означает, что каждый вызов выполняет свою подпрограмму как одной команды.

SS + X – превратить все эти тесты ON / OFF.

SS + W – панель редактирования.

Панель редактора:

Здесь вы можете создать свой собственный панели.

CS + 1 (РЕД) – бросить на монитор.

 • 4 – перейти к следующему пункту.
 • 3 – переход к предыдущему пункту.
 • 5, 6, 7, 8 – шаг пункт влево, вниз, вверх, вправо.

А до Я – набор размер элемента (0..25). Оказывается регистры отображения включения / выключения, а также устанавливает размер свалку          панели.

SS + D – включает или отключает декабря SS + H – включает или отключает HEX.

SS + B – включает или отключает BIN.

SS + C – включает или отключает символов свалку.

SS + T – переключение дампа памяти байт / слов.

SS + S – для изменения направления свалку – горизонтальное или вертикальное.

Список элементов:

Редактировать зона (одна линия)

Свалка панель Disassem панель Прерывание (EI / DI) Один байт регистры (A, B, C, D, E, H, L, I, R, HX, HL, HY, LY, е) Два байта регистров (аф, BC, DE, HL, SP, IX, IY) Счетчик тактов (T) Дамп памяти от указателя (X, Y)

Дамп памяти с адресом в регистре (BC), (де), (HL), (Испания), (IX), (гу)

Игра Prometheus запускается прямо на сайте. Среда разработки на ASM, которую подарили миру Universum и Tomas Vilim, была выпущена командой Proxima Software в 1993 году в Чехии.

Не запускается или глючит игра, или не можете пройти? Спросите в комментариях.

Subscribe
Уведомлять об
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
 

Сохранённые игры[X]

  

Справка[X]

Помощь уже в пути!

Не забывайте периодически сохранять игровой прогресс на сервере (клавишей F8), чтобы уверенно продвигаться вперёд!

Если вы гость на сайте, то прогресс будет сохранён только в памяти браузера и потеряется при закрытии. Чтобы этого не произошло - просто войдите в свой профиль.

Для загрузки сохранённой игры жмите F3 или откройте меню "Диск" кнопкой на правой панели.

Если игра не запускается, или у вас есть вопросы по игре - задайте их ниже.

Помощь

Размер

 • x1 [256x192]
 • x2 [512x384]
 • x3 [768x576]
 • Полный

Диск

Кликни в окно эмулятора, чтобы управлять!
<<<<
Close
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x